home
header foto's
Jaar     Prioriteit     Provincie 

Er zijn 205 projecten gevonden.

Startershuis Deventer

Wijziging van het project ‘Startershuis Deventer’. Het betreft een verhoging van het totale subsidiebedrag met € 39.524,74 naar € 288.256,74 Het doel van Startershuis Deventer is het faciliteren van startende ondernemers binnen de gemeente Deventer. Het Startershuis doet dit door laagdrempelig faciliteiten in een bedrijfsverzamelgebouw en begeleiding aan te bieden. Daarnaast wordt de ondernemerszin van studenten versterkt.

 Datum GS/MA besluit: 7 juli 2015
Totaal publieke financiering: € € 552.738,-
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 288.256,-
Looptijd: 1 januari 2011 tot 30 juni 2015

 

Kwaliteitsimpuls Westplein Station Almelo

In het project wordt de stationsomgeving aan de westzijde ontwikkeld, waardoor het voorzieningenniveau wordt verbeterd. Concreet wordt de stationsentree opgeknapt, worden de fietsparkeerplaatsen uitgebreid en wordt de verlichting en bestrating aangepakt. Met het project wordt de leefbaarheid en sociale activering in de aangrenzende wijk Kerkelanden een impuls gegeven.

 


Eindbegunstigde: Gemeente Almelo
Datum GS/MA besluit: 21 april 2015
Totale publieke cofinanciering: €282,500,--
EFRO-bijdrage maximaal: €246.903,--
Looptijd: 1-1-2014 t/m 30-6-2015

Apeldoorn Zuid, Arnhemseweg

Doelstelling verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid worden bereikt door:

 

1. aanleg parallewegen tussen Talingweg-Eksterweg (fietsers en parkeren buiten hoofdrijbaan afwikkelen)

2. herinrichting kruispunt Arnhemseweg-Ravenweg (kruispunt compacter maken, nieuwe VRI installatie, nieuwe VRI regeling

3. herinrichting tussen Ravenweg-Sebastiaanplein (aanleg paralleweg, optimaliseren aansluiting en oversteekbaarheid Sebastiaanplein

4. over gehele lengte van dit wegvak Arnhemseweg, de hoofdrijbaan herprofileren, groenvoorzieningen (her)aanplanten

 

 

 


Eindbegunstigde: Gemeente Apeldoorn
Datum GS/MA besluit: 21 april 2015
Totale publieke cofinanciering: €400.000,--
EFRO-bijdrage binnen totaal:  €260.000,--
Looptijd: 1-6-2011 t/m 30-6-2015

Herinrichting Parkweg Enschede

Het opwaarderen van de Parkweg tussen de Volksparksingel en Lambertus Buddestraat en het vergroten van de veiligheid van de fietspaden conform de eisen voor het hoogwaardige fietsnetwerk Twente.


Eindbegunstigde: Gemeente Enschede
Datum GS/MA besluit: 07-04-2015
Totale publieke cofinanciering:  € 400.000,--
EFRO-bijdrage maximaal: € 250.000,--
Looptijd: 1-1-2014 t/m 31-12-2015

Waterkracht Promotiekracht

RBT-KAN wil met het project Waterkracht-Promotiekracht de toeristische infrastructuur en het erfgoed van de regio Arnhem-Nijmegen verder versterken. Met dit project wordt een vervolg gegeven op de eerdere projecten “ontdek het blauwe goud” van de regio Arnhem Nijmegen en het EFRO project “toeristische ontwikkeling rond de rivieren”.
Als resultaat wordt beoogd de regionale attractiviteit en het stimuleren van de toeristisch-recreatieve markt te vergroten en hiermee de uitstraling van Oost-Nederland te versterken.

 


Eindbegunstigde: Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (Stichting RBT-KAN)
Datum GS/MA besluit: 10-03-2015
Totale publieke cofinanciering: € 250.000,--
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 125.000,--
Looptijd: 1-1-2015 t/m 31-12-2015
 

Platform for innovation excellence

Het open innovatiecentrum OICAM en Reden B.V. (Research Development Nederland) willen met het project Platform for Innovation Excellence een methodiek en een platform laten ontwikkelen die bedrijven in staat stelt nieuwe business te starten met een veel grotere slagingskans en bestaande business te versterken.
De aanleiding van het project is dat in innovatietrajecten slechts een klein deel (20%) van de projecten succesvol is en 80% van de projecten niet tot laag renderen. Het doel van OICAM is met de methodiek en platform de slaagkans van projecten te verhogen. Dit is mogelijk door het innovatieproces beter in te richten en tijdens het proces partijen van feedback te voorzien.


Eindbegunstigde: Open Innovatie Centrum Advanced Materials
Datum GS/MA besluit: 10-03-2015
Totale publieke cofinanciering: € 245.025,-
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 146.903,-
Looptijd: 21-7-2014 t/m 31-10-2015

Versterking Novio Tech Campus

Novio Tech Campus wil ruimte bieden voor bedrijven in de cross overs Life Sciences en High Tech. Dit betreft dan voor de activiteiten stimuleren van het ondernemerschap, het versnellen van innoveren, ondersteuning bij de financiering en de vestigingslokatie. Activiteiten 1: Creëren van nieuwe Business 2: organiseren van Dutch Life Science Conference 3: Scouting en Screening 4/5: Marketing en acquisitie activiteiten (o.a. acquisiteur) 6: beschikbaar maken werk/vestigingslocaties 7: beschikbaar maken van informatie en marktverkenning 8: organiseren workshops 9: Programmamanagement


Eindbegunstigde: Novio Tech Campus BV
Datum GS/MA besluit: 10 februari 2014
Totale publieke cofinanciering: € 216.500,--
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 34.151,--
Looptijd: 1-5-2014 t/m 30-11-2015

Quality Slicer

In het MAIN Mep (eerder EFRO-project) is een proof of concept van een vleessnijdmachine ontwikkeld, de Quality Slicer. Het betreft een proof of concept; de werking is aangetoond, maar de machine is nog niet geschikt om in een winkelomgeving te plaatsen en in productie te nemen. Het project Quality Slicer 2.0 betreft de doorontwikkeling van de Quality Slicer tot een demonstrator en deze in de praktijk te testen.


Eindbegunstigde: Braakhuis Borne Machine en Apparatenbouw
Datum GS/MA besluit: 10 februari 2015
Totale publieke cofinanciering: € 489.252,--
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 225.436,--
Looptijd: 1-8-2014 t/m 31-12-2015

Electro Dynamische Fragmentatie

Electro dynamische fragmentatie is een techniek waarbij een korte stroomimpuls vaste materie kan versplinteren. Deze techniek wordt al toegepast in de mijnbouw, waarbij waardevolle mineralen worden losgemaakt uit ander gesteente. Het project past deze techniek voor het eerst toe op afvalstromen, zodat waardevol materiaal zoals koper, zink, lood en zilver gemakkelijker herwonnen kan worden. Hiertoe wordt een conceptontwerp voor een proefinstallatie ontwikkeld.


Eindbegunstigde: Twee “R” Recycling Groep BV
Datum GS/MA besluit: 16 december 2014
Totale publieke cofinanciering: € 459.751,--
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 211.843,-
Looptijd: 15-7-2014 t/m 15-12-2015

 

Oude Vismarkt en Koningsplein Zwolle

Het doel van het project is het gebied Oude Vismarkt/Koningsplein in Zwolle door herinrichting van de openbare ruimte economisch beter te laten functioneren. Verbetering van de openbare ruimte vindt plaats door de aanleg van een nieuwe groenstructuur (met o.a. bomen die beter passen bij de oude gevels en minder overlast geven), verbreding van het trottoir en realisatie van fietsvoorzieningen. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied om te verblijven, te winkelen en te werken.


Eindbegunstigde: gemeente Zwolle
Datum GS/MA besluit: 16 december 2014
Totale publieke cofinanciering: € 627.000,-
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 229.458,-
Looptijd: 1-1-2014 t/m 31-10-2015

‘Verbetering openbare ruimte centrumgebied Stadshagen’

Het project heeft tot doel de openbare ruimte in het Centrumgebied Stadshagen door middel van aanpassingen in het openbaar gebied (bankjes, groenvoorzieningen, verlichting) te verbeteren. Aan de Bélvèderelaan wordt een pleintje toegevoegd.
 


Eindbegunstigde: Gemeente Zwolle
Datum GS/MA besluit: 25 november 2014
Totale publieke cofinanciering: € 147.000,00
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 125.000,00
Looptijd: 1-12-2013 t/m 31-12-2015

 

`Burgemeester Roelenweg’

De Burgemeester Roelenweg in Zwolle wordt opnieuw ingericht, met o.a. een verbetering in de veiligheid voor fietsers, het vergroten van de rotonde, de aanleg van een busbaan, vernieuwing van de groenvoorzieningen en verlichting. Doelstelling is het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad van Zwolle voor fiets,auto en bus en daarmee het vergroten van de verkeersveiligheid.

 

 


Eindbegunstigde: Gemeente Zwolle
Datum GS/MA besluit: 25 november 2014
Totale publieke cofinanciering: € 1.696.500,00
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 958.118,00
Looptijd: 1-1-2012 t/m 30-6-2015

'Havenmeestervoorziening Rodetorenplein'

In het project wordt een havenmeestervoorziening op het Rodetorenplein in Zwolle gerealiseerd. Hier komen sanitaire voorzieningen, een inzamelpunt voor scheepsafvalwater en een kantoortje voor de havenmeester. De gastvrijheid en aantrekkelijkheid van de Zwolse passantenhaven wordt hiermee verbeterd. De uitstraling van het plein wordt verbeterd doordat ook de installatiekasten e.d. in het nieuwe gebouw worden opgenomen.


 


Eindbegunstigde: Gemeente Zwolle
Datum GS/MA besluit: 25 november 2014
Totale publieke cofinanciering: € 409.505,00
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 250.000,00
Looptijd: 1-1-2012 t/m 31-12-2015

HIPERSENSE: High Performance Remote SENsor SystEms

De doelstelling is het realiseren van een nieuw regionaal High Tech Platform: HIPERSENSE voor de ontwikkeling van off-grid, zelfvoorzienende efficiënte energiesystemen voor High Performance low power dataverwerkingssystemen. Deze energiesystemen kunnen ingezet worden in zowel afgelegen gebieden zonder infrastructurele voorzieningen als in gebieden met hoge druk op de piekbelastingen van het bestaande energienet. Met het consortium wordt bijgedragen aan de marktvraag naar hoog intensief dataverkeer en dataprocessing op eigen zelfvoorzienend geïntegreerd en groen energiesysteem.

 


Eindbegunstigde: Stichting Katholieke Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen
Datum GS/MA besluit: 11 november 2014

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 655.849,00
Looptijd: 1-6-2014 t/m 31-8-2015

 

Factory of the Future - Digitaal Finishen

Het project heeft tot doel te komen tot een nieuw digitaal proces om in de textielindustrie met chemicaliën te werken. Textieldoek zal op nieuwe manieren bewerkt kunnen worden. Als resultaat moet een demonstrator ontwikkeld worden, waarmee aan de industrie getoond kan worden wat er mogelijk is met de nieuwe technologie.

 


Eindbegunstigde: Xennia Holland B.V
Datum GS/MA besluit: 28 oktober 2014
Totale publieke cofinanciering: € 1.026.179,00
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 615.707,00
Looptijd: 17-6-2014 t/m 31-12-2015

‘MTT: And now full electric’

Het project betreft de tweede fase van de ontwikkeling van de Multitooltrac. Dit is een innovatieve veelzijdige tractor. In de tweede fase worden acht componenten verder ontwikkeld, zoals de vermindering van het totaal gewicht en de energievoorziening.

 


Eindbegunstigde: Machinefabriek Boessenkool BV
Datum GS/MA besluit: 28 oktober 2014
Totale publieke cofinanciering: € 436.350,00
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 218.175,-
Looptijd: 1-9-2014 t/m 31-12-2015

'Herontwikkeling Friso Kazerne’

Met de herontwikkeling van de rijksmonumentale Frisokazerne tracht de gemeente een beeldbepalend gebouw in te zetten om de activiteiten in het gebied een impuls te geven met als doel het gebied als vestigingsklimaat en daarmee het werk- en leefomgeving te verbeteren. Een groot gedeelte van de Frisokazerne wordt geschikt gemaakt voor verhuur aan Akoesticum, dat koren, orkesten e.d. de gelegenheid biedt voor speciale repetitieruimte.

 


Eindbegunstigde: Gemeente Ede
Datum GS/MA besluit: 28 oktober 2014
Totale publieke cofinanciering: € 5.288.328,-.
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.040.772,-
Looptijd: 1-11-2013 t/m 1-3-2015

 

‘Herinrichting Brinklaan/Hoofdstraat Apeldoorn’

Met het project wil gemeente Apeldoorn de openbare ruimte van de Brinklaan en de Hoofdstraat-Midden herinrichten en daarmee het vestigings- en verblijfklimaat in de binnenstad verbeteren. De huidige inrichting stamt uit begin jaren negentig en is versleten en kwaliteitsarm. Daarbij komt dat de Brinklaan een aanlooproute naar de binnenstad is waar een toenemende leegstand van winkelpanden is. Met de herinrichting zal naast een economisch impuls ook de veiligheid in het gebeid toenemen en daarmee een positieve bijdragen aan het vestigingsklimaat in de wijk.


Eindbegunstigde: Gemeente Apeldoorn
Datum GS/MA besluit: 28 oktober 2014
Totale publieke cofinanciering: € 875.000,-.
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 455.760,-
Looptijd: 3-11-2014 t/m 30-10-2015

 

‘Doorontwikkeling Creatieve Coöperatie Zwolle’

De Creatieve Coöperatie moet 'het hart' worden van creatief ondernemerschap in Zwolle. Hiervoor wordt in het project een oud schoolgebouw omgevormd tot een geschikte broedplaats voor ondernemers in de creatieve industrie. In het gebouw wordt ook de verbinding gelegd tussen onderwijs en praktijk en ondernemerschap, waarbij de omgeving maatschappelijk versterkt wordt. In het gebouw wordt een workshopruimte aangelegd en worden de basisvoorzieningen gerenoveerd.
 


Eindbegunstigde: Stichting Christelijk Instituut voor Beschermings-, Afwerkings- en Presentatietechnieken (CIBAP)
Datum GS/MA besluit: 28 oktober 2014
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 200.000,-
Looptijd: 1-9-2013 t/m 31-12-2015

‘Herinrichting Singels-West Arnhem’

Met het project wil gemeente Arnhem een betere verbinding creëren tussen station Arnhem Centraal, de binnenstad, het Rijnbooggebied en de Rijnkade door de oversteek Arnhem Centraal-Nieuwe Plein opnieuw in te richten. De Westelijke singels vormen één van de belangrijkste openbare ruimtes in Arnhem. De huidige inrichting, zeker in samenhang met de bestaande verkeersfuncties, is onoverzichtelijk en hierdoor minder veilig en geen prettig verblijfsgebied. Met de uitvoer van het project moeten de Westelijke Singels weer het visitekaartje van de Stad worden en een bijdrage leveren aan een groen en chique imago waarbij de publieke functies worden opgewaardeerd en het parkachtig karakter weer in ere hersteld wordt.
 


Eindbegunstigde: Gemeente Arnhem
Datum GS/MA besluit: 28 oktober 2014
Totale publieke cofinanciering: € 2.012.852,-.
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 728.029
Looptijd: 1-11-2013 t/m 1-7-2015

Groene Loper Stationspark Oldenzaal Centraal

Met het realiseren van een nieuwe verbeterde verbinding tussen de wijk Zuid Berghuijzen, via het OV-knooppunt-Watertorenstraat naar de binnenstad in een groen ruimtelijke kwaliteit wil de gemeente Oldenzaal een bundeling van OV-modaliteiten genereren. Door de directe verbinding met de heringerichte Watertorenstraat en het OV-knoopunt kan beter en intensiever gebruik worden gemaakt van het (internationale, provinciale en regionale) openbaar vervoer van en naar Hengelo/Enschede. Bijkomend voordeel is dat de reisafstanden tot het OV-knooppunt voor voetgangers, fietsers en automobilisten door de aanleg van de herinrichting van de Groene Loper afnemen. Hierdoor zal de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer toenemen. De verwachting is dat hierdoor het aantal daarmee verbonden reizigers ook zal toenemen, met name ook met de ontwikkeling van Medisch Spectrum Twente en andere voorzieningen direct liggend aan de Watertorenstraat. Het project maakt onderdeel uit van de Groene Loper. Het project de Groene Loper creëert voorwaarden voor een goede directe bereikbaarheid waardoor de economische ontwikkeling van het stedelijk netwerk wordt gewaarborgd en versterkt.


Eindbegunstigde: Gemeente Oldenzaal
Datum GS/MA besluit: 16 september 2014
Totale publieke cofinanciering: € 700.000
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 122.000

Looptijd: 1 januari 2014 t/m 1 oktober 2015

Projectplan Oostelijke Waalkade

Het realiseren van een haven voor historische schepen (Lindeberghaven)en het op niveau brengen van de openbare ruimte om zo bij te dragen aan de versterking van de economische, cultuurhistorische en toeristische waarden van het Waalkade-gebied.


Eindbegunstigde: Gemeente Nijmegen
Datum GS/MA besluit: 2 september 2014
Totale publieke cofinanciering: 2.190.695

EFRO-bijdrage binnen totaal: 1.071.509

Looptijd: 3 juni 2013 tot en met 31 december 2015

Herinrichting Stuijvenburchstraat e.o.

Met de herstructurering van het centrum van Eerbeek wordt beoogd de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten en de leefbaarheid van Eerbeek als een geheel op een duurzame manier een impuls te geven. Een aantrekkelijker centrum vergroot de levensvatbaarheid van de centrumvoorzieningen en bevordert de continuïteit.


Eindbegunstigde: Gemeente Brummen

Datum GS/MA besluit: 2 september 2014
Totale publieke cofinanciering: € 1.274.770

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 200.000,

Looptijd: 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015

Gelders Arcadië: geschiedenis in verhalen

Het vergroten van de kwaliteit van de werk- en leefomgeving op de Noordvleugel van de Stadsregio Arnhem Nijmegen door het versterken van toeristisch-recreatieve infrastructuur en de versterking van het cultuurhistorisch en landelijk erfgoed. Meer in het bijzonder het toeristisch-recreatief beleefbaar maken van de rijke cultuurhistorie van Gelders Arcadië.


Eindbegunstigde: Gemeente Rheden

Datum GS/MA besluit: 2 september 2014
Totale publieke cofinanciering: € 303.732

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 167.052

Looptijd: 3 maart 2014 - 31 oktober 2015


 

Waterboulevard Almelo

Investeren in de ruimtelijke kwaliteit en het creëren van nieuwe economische dragers voor de binnenstad van Almelo. De beoogde projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de binnenstad en het mogelijk maken van de doorontwikkeling van de Waterboulevard richting het centrum.
Vlakbij het te realiseren nieuwe stadhuis en een doortrekking van het kanaal, worden bij de kruising van dit kanaal met de Egbert Gorterstraat gerealiseerd:

  • Een duiker onder de Egbert Gorterstraat om kano-onderdoorgang mogelijk te maken, en verder een brug, verharding en aanpassing trottoirs en hoeken;
  • Reconstructie omliggende wegennet Egbert Gorterstraat, incl. kruising met Haven Noordzijde.
  • Aansluiting van de sectie op het aanliggende Twenteplein;
  • Opwaardering bestaande looproute langs nieuwe deel kanaal;
  • Doortrekken kunstroute voor de rechtbank naar nieuwe deel van het kanaal.

Eindbegunstigde: Gemeente Almelo

Datum GS/MA besluit: 8 juli 2014
Totale publieke cofinanciering: € 1.697.904

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 800.259

Looptijd: 1 januari 2014 - 1 december 2015

 

Buren voor de A1, F¡etssnelweg F35, deeltracé Zenderen/Almelo

Doel van de fietssnelweg F35 is het verbeteren van de bereikbaarheid en het verminderen van de congestie op autoroutes naar binnensteden, stations, kantoren en evenementenlocaties. Tevens wordt beoogd een bijdrage te verlenen aan het verminderen van broeikasgas en geluid.


Eindbegunstigde: Gemeente Borne

Datum GS/MA besluit: 8 juli 2014
Totale publieke cofinanciering: € 414.000

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 238.930

Looptijd: 20 oktober 2013 - 1 oktober 2014

 

FlowPlast

Het specifieke doel van het project is om vanuit de bestaande laboratorium hydrogelen, een wondverband te ontwikkelen met unieke prestaties m.b.t. afdekking en eenvoudige verwijdering, bescherming en genezing van de wond en reconstructie of herstel van de omliggende cel- en huidstructuur. Het wondverband zal worden gevalideerd voor de beoogde toepassing en er zal een certificering plaatsvinden ten behoeve van de toelating op de medische markt. Dit zal leiden tot een research prototype product. De opschaling van dit prototype tot een vermarktbaar product zal via een eigen spin-off, mogelijk in samenwerking met een lokale MKB- worden ondernomen. Het nieuwe bedrijf FlowPlast zal de productie van het FlowPlast product op zich nemen, de doorontwikkeling naar overige biomedische producten en zal de vermarkting en serviceverlening realiseren. Deze laatste activiteiten van opschaling, doorontwikkeling en vermarkting vinden buiten het tijdpad van dit EFRO project plaats.


Eindbegunstigde: Stichting Katholieke Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 6 mei 2014
Totale publieke cofinanciering: € 271.318
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 271.318

Looptijd: 1 november 2013 - 1 september 2015

 

Aanleg Noorderhaven

Het project Aanleg Noorderhaven heeft tot doel het gebied rond de nieuwe Noorderhaven te moderniseren en een verbinding te maken tussen de rivier, de
binnenstad en het nieuwe woongebied, zodat de aantrekkelijkheid voor de vestiging van bedrijven en bewoners en voor toeristische en recreatieve activiviteiten wordt verhoogd. De aanleg van de Nieuwe Haven en boulevard betekent het vergraven van circa 1 hectare grond, de aanleg van damwanden, de aanleg van een groen talud, de aanleg van omliggende wegen, de
realisatie van een verbinding tussen de haven en de IJssel en het herstel van strekdammen en een deel van de uiterwaarden.


Eindbegunstigde: Gemeente Zutphen

Datum GS/MA besluit: 22 april 2014
Totale publieke cofinanciering: € 6.335.520

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 500.000

Looptijd: 1 april 2014 - 1 oktober 2015

Station Nijmegen Goffert

Het project ‘Station Nijmegen Goffert’ heeft tot doel de bereikbaarheid rond de Goffert te verbeteren voor forensen en daarmee ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat te zijn en blijven. Hiertoe wordt de bouw van het station Nijmegen-Goffert ondersteund en het fietspad als onderdeel van
de snelfietsverbinding Nijmegen-Wijchen verlegd. Daarnaast ligt in het gebied park Goffert met het voetbalstadion ‘de Goffert’ en evenemententerrein ‘Goffertpark’. De aanleg van het station zal positief bijdragen aan het verwerken van piekbelastingen van het gebied. Met de aanleg van het station zal de snelfietsroute die langs het spoor loopt worden verschoven waardoor de
bereikbaarheid van het gebied met de fiets wordt geoptimaliseerd.


Eindbegunstigde: Stadsregio Arnhem Nijmegen
Datum GS/MA besluit: 22 april 2014
Totale publieke cofinanciering: € 5.229.441

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.000.000

Looptijd: 1 januari 2014 - 31 december 2014

Poorten van Salland – Herinrichting Mr.H.F. de Boerlaan

Het project heeft tot doel het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid van de Mr.H.F. de Boerlaan. De drukke autoverkeersstromen van Mr. H.F. de Boerlaan worden verplaatst naar de randen van de stad met als doel het verbeteren van de leef- en verblijfsklimaat van de binnenstad, waarbij fietsers en het openbaar vervoer meer prioriteit krijgen. Het project omvat de aanleg van parallelweg/fietsverbinding in de Mr. H.F. de Boerlaan, de aanleg van een nieuw profiel wegtracé en aanpassen verblijfsgebied Havenkwartier.


Eindbegunstigde: Gemeente Deventer
Datum GS/MA besluit: 17 december 2013
Totale publieke cofinanciering: € 1.100.000
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 300.000,-
Looptijd: 1 september 2013 - 30 juni 2015

Kwaliteitsimpuls Binnenstad Almelo

Het project heeft tot doel het structureel verbeteren van de verblijfskwaliteit en het vestigingsklimaat in het kernwinkelgebied van Almelo. Het project omvat het opschonen van het winkelstraatgebied om een rustig en overzichtelijk straatbeeld te creëren waar ook de nieuwe toepassingen van reclames en uitstallingen een onderdeel van maken. Daarnaast wordt de openbare verlichting van het kerngebied verbeterd. Het centrum wordt voorzien van een vernieuwend straatmeubilair waarin de thema’s innovatie en duurzaamheid verbeeld worden.


Eindbegunstigde: Gemeente Almelo
Datum GS/MA besluit: 17 december 2013
Totale publieke cofinanciering: € 653.620
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 428.620
Looptijd: 1 januari 2013 - 1 juli 2015

MFA Berflo Es Hengelo

 

Met de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) & Brede school wordt de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de Hengelose wijk Berflo Es verbeterd. De activiteiten die voor financiering in aanmerking worden
gebracht zijn de bouwtechnische- en installatiewerkzaamheden. De kosten voor de scholen vallen buiten het EFRO-project.


Eindbegunstigde: Gemeente Hengelo

Datum GS/MA besluit: 22 oktober 2013

Totale publieke cofinanciering: € 2.667.737

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 664.365
Looptijd: 1 april 2013 tot en met 31 december 2015

 

Herstructurering Bedrijventerrein Twentekanaal fase 2-4

Het op onderdelen transformeren, herstructureren en revitaliseren van een gemengd regionaal bedrijventerrein van netto
370 ha. In dit deelproject ligt de nadruk op herprofileren van de hoofdinfrastructuur van het bedrijventerrein en
aanpalende infrastructuur in deelgebieden.


Eindbegunstigde: Gemeente Hengelo

Datum GS/MA besluit: 22 oktober 2013

Totale publieke cofinanciering: € 2.586.750

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.313.659

Looptijd: 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014

 

Veldhuizen A

Het project heeft tot doel het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijk Veldhuizen A. Het project omvat de volledige reconstructie van de locatie Hogerhorst, het aanpassen van de verkeersmaatregelen rondom poort Kranenburg, het aanbrengen van fietsstroken en een fietsbrug en saneren verkeersborden Lindenhorst, Hoekenburg en Katenhorst.


Eindbegunstigde: Gemeente Ede

Datum GS/MA besluit: 8 oktober 2013

Totale publieke cofinanciering: € 1.626.476

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 813.238

Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015

 

Plasma Geactiveerd Water

Het project beoogt het toepasbaar maken van plasma geactiveerd water (PAW) voor medische en agrarische doeleinden. Het project richt zich op het ontwikkelen van prototype-instrumenten dat stabiel PAW op grote schaal kan fabriceren waarbij de focus ligt op het desinfecteren van handen voor het verrichten van medische handelingen en het vergroten van de houdbaarheid van snijbloemen. 


Eindbegunstigde: Filtrex Air Filtration B.V.

Datum GS/MA besluit: 8 oktober 2013

Totale publieke cofinanciering: € 769.071

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 548.546

Looptijd: 1 augustus 2013 tot en met 31 december 2015

 

Herkomsttracering en Kwaliteit als basis voor Economische Meerwaarde (HEKEM)

Het project beoogt het ontwikkelen, testen en implementeren van een prototype van een tracking en tracing systeem voor de agro-producten voor diverse ketens. In tegenstelling tot bestaande tracing systemen is dit systeem in staat om zowel voorwaarts als achterwaarts producten te volgen waarbij het systeem ook klantvriendelijker is. De transparantie van het systeem zorgt voor de meerwaarde en de borging van de kwaliteit en betrouwbaarheid in de productketen.


Eindbegunstigde: SITRAC B.V. 

Datum GS/MA besluit: 8 oktober 2013

Totale publieke cofinanciering: € 167.212

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 117.212

Looptijd: 1 mei 2013 tot en met 1 oktober 2015

 

(Kunst)route station - binnenstad

Dit project beoogt een gastvrije route van het station naar de binnenstad te realiseren door een al aanwezige route duidelijker, aantrekkelijker, comfortabeler en veiliger te maken. Met de herinrichting zal de route vergroenen, wordt de oversteek voor de voetgangers veiliger gemaakt, de bestrating van de wandelpaden wordt aangepast en verlicht en langs de route worden kunstobjecten geplaatst. Met dit alles wordt de doorstroom van OV verbeterd.
 


Eindbegunstigde: Gemeente Zwolle

Datum GS/MA besluit: 27 augustus 2013

Totale publieke cofinanciering: € 902.627

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 150.000

Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015

 

MAX-ISO Add On

Dit project beoogt het ontwikkelen en valideren van een nieuwe thermoplastische composiet die gebruikt kan worden in een drukvattoepassing. De verwachting is hierdoor een volledig nieuwe tankcontainer voor vloeistoffen te kunnen ontwikkelen die wereldwijd inzetbaar is in de transportwereld.


Eindbegunstigde: Luinstra Beheer BV

Datum GS/MA besluit:  20 augustus 2013

Totale publieke cofinanciering: € 804.670

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 427.362

Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014

 

Geïntegreerde Uterus Mobiliser en Seperator

Dit project levert een bijdrage de ontwikkeling van een nieuw medisch  instrument: de Geïntegreerde Uterus Mobiliser en Seperator (GUMS). Dit instrument wordt ontwikkeld voor het verwijderen van de baarmoeder, deze klinisch te testen en voor veilig gebruik te introduceren in de markt.


Eindbegunstigde: Mobiseb BV

Datum GS/MA besluit: 16 juli 2013

Totale publieke cofinanciering: € 670.426

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 320.426

Looptijd: 3 juni 2013 tot en met 31 december 2015

 

Veterinair Metabolisme Systeem

Het Veterinair Metabolisme Systeem ondersteunt veehouders bij de bepaling van de optimale voeding van koeien. Het resultaat hiervan is een positief effect op de gezondheid van de dieren en de uiteindelijke kwantitatieve melkproductie. 


Eindbegunstigde: Relitech BV

Datum GS/MA besluit: 16 juli 2013

Totale publieke cofinanciering: € 469.903

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 269.903

Looptijd: 1 mei 2013 tot en met 30 april 2015

 

Bereikbaarheid bedrijventerreinen Elst Zuidoost

Met dit project wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van bedrijventerrein de Aam in Elst Zuidoost. Dit versterkt de mobiliteit en de kwaliteit van werk- en leefomgeving. Via dit project wordt het vestigingsklimaat op hoog niveau gehouden voor bestaande bedrijven en het terrein aantrekkelijk voor nieuwe hoogwaardige terreinen.

 


Eindbegunstigde: Gemeente Overbetuwe
Datum GS/MA besluit: 2 juli 2013

Totale publieke cofinanciering: € 4.431.428
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.713.663
Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 1 maart 2015

 

ParkinsonNeXt

In het project ParkinsonNeXt ontwikkelen regionale zorgondernemers samen met de behandelaars een nieuwe generatie samenhangende zelfzorgproducten en brengen deze op de markt in afstemming met en met financiële steun van zorgverzekeraars. Na validatie voor Parkinson zullen de producten worden vertaald naar andere aandoeningen. Regio Gelderland is een pilotmarkt.


Eindbegunstigde: UMC St. Radboud (Nijmegen)
Datum GS/MA besluit: 2 juli 2013

Totale publieke cofinanciering: € 1.992.895
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.092.895
Looptijd: 1 juni 2013 tot en met 1 september 2015

 

Onderzoek en ontwikkeling Production Service Netherlands

Dit project gaat om een onderzoek en ontwikkeling om te komen tot industrialisatie van MEMS-producten met een 6 inch piëzo laag. Hiermee kan een leegkomende fabriek van NXP op de Novio Tech Campus benut worden. De technieken zullen de komende jaren toegepast worden in o.a. druksensoren, optica, RF communicatie en ink-jet en microfludic.


Eindbegunstigde: Production Service Netherlands BV
Datum GS/MA besluit: 2 juli  2013

Totale publieke cofinanciering: € 1.534.180 
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 690.380
Looptijd: 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015

 

SuperHR

Ontwikkeling van een nieuwe technologie voor de verwarming van tapwater en de centrale verwarming van gebouwen. De technologie leidt tot energiebesparing en de mogelijkheid van toepassing van duurzame energie/warmtebronnen. Het kan ook reductie van het gebruik van fossiele brandstof (gas) opleveren.


Eindbegunstigde: ATAG Verwarming Nederland BV
Datum GS/MA besluit: 2 juli  2013

Totale publieke cofinanciering: € 1.378.586
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 878.586
Looptijd: 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015

 

INAETICS

Dit project is onder de naam ‘INAETICS’ opgezet en heeft als doel om technische systemen die onder alle omstandigheden correct moeten functioneren (tijdskritische systemen), te verbeteren. Hierbij gaat het vooral om systemen die het onder alle economische, maatschappelijke of veiligheidsredenen altijd moeten doen zoals radar sensorsystemen voor veiligheidstoepassingen en energienetwerken.


Eindbegunstigde: Thales Nederland

Datum GS/MA besluit: 16 april 2013

Totale publieke cofinanciering: € 2.038.843
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.500.000

Looptijd: 1 maart 2013 tot en met 31 december 2015


Time to Image

Het project bevat het (door)ontwikkelen van de kerntechnologie Flow Safe tot een uniek screeningsinstrument, waarmee diensten kunnen worden aangeboden op het gebied van snelle screening, imaging en tracering van kandidaatmedicijnen en functionele ingrediënten in voedsel.


Eindbegunstigde: FutureChemistry Holding BV (Nijmegen)

Datum GS/MA besluit: 16 april 2013

Totale publieke cofinanciering: € 1.087.222
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 587.222
Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

 

Move Yourself

Het project beoogt het onderzoeken van de toepasbaarheid en het ontwikkelen van een rolstoel van magnesium met een 3D til-zitkussen. De rolstoel is vele malen lichter, absorbeert trillingen in hoge mate en is goed recyclebaar.


Eindbegunstigde: Morgo Aluminium BV (Zutphen)

Datum GS/MA besluit: 16 april 2013

Totale publieke cofinanciering: € 465.828 

EFRO-bijdrage binnen totaal: € 245.828

Looptijd: 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2015

 

Herstructurering Enschedese Binnenhaven

Met dit project wil de gemeente Enschede de binnenhaven vanuit het water beter bereikbaar maken maar ook de uitstraling en leefbaarheid van het havengebied aan de wal verbeteren. Dit laatste wordt bereikt door bijvoorbeeld laad – en loskaden aan te leggen en het geheel moderner te maken.


.indbegunstigde: Gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 2 april 2013

Totale publieke cofinanciering: € 3.490.000
EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.422.303

Looptijd: 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015
 .

Velve-Lindenhof

 

Een leefbare en aantrekkelijke woonwijk, met een speeltuin en meer groen, dat is het doel van de gemeente Enschede voor de wijk Velve-Lindenhof. Maar ook wordt de wijk sociaal economisch gestimuleerd: de wijkbewoners en de professionals kunnen gebruik maken van het wijkcentrum waar allerlei activiteiten zullen gaan plaatsvinden.


Eindbegunstigde: Gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 2 april 2013

Totale publieke cofinanciering: € 4.000.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.000.000

Looptijd: 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013

Startershuis Deventer

Via dit project worden lokale startende ondernemers ondersteund en actief begeleidt. Daarvoor kunnen deze starters terecht in Het Startershuis: een bedrijfsverzamelgebouw waar zij kennis en ondersteuning kunnen inkopen via een ‘voucherssysteem’. Ook studentondernemers behoren tot de doelgroep.


Eindbegunstigde: Stichting Startershuis Deventer

Datum GS/MA besluit: 2 april 2013
Totale publieke cofinanciering: € 552.738

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 248.732

Looptijd: 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014

Bereikbaarheid Stadsweide Fase II

De gemeente Enschede gaat in het gebied Stadsweide een plein aanleggen en een aantrekkelijke looproute om de bereikbaarheid en doorstroming in het centrum en specifiek in deze wijk te verbeteren. Toename van de economische activiteiten voor de hele stad en de omliggende regio zijn positieve effecten hiervan.

 


Eindbegunstigde: Gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 2 april 2013

Totale publieke cofinanciering: € 4.007.698

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.000.000

Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

Watertorenpark De Bothoven

De gemeente Enschede gaat een park maken rondom de watertoren in de wijk Bothoven Noord. Dit park wordt opengesteld voor publiek en maakt het gebied toegankelijker en aantrekkelijker.
 


Eindbegunstigde: Gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 2 april 2013

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 409.657

Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015

 

Multitooltrac


Het project is opgezet om een innovatief modulaire functionele landbouwmachine te ontwerpen en te ontwikkelen onder de naam Multitooltrac. Dit voertuig kan als basis fungeren om er een speciaal voertuig van te maken dat in een specifieke behoefte voorziet. Denk hierbij aan een voertuig dat al rijdend metingen verricht. Met dit multifunctionele voertuig wordt het o.a. mogelijk in de akkerbouw de bodem op een duurzame manier te bewerken.

 

 


Eindbegunstigde: Machinefabriek Boessenkool B.V. (Almelo)
Datum GS/MA besluit: 05 maart 2013
Totale publieke cofinanciering: € 463.940
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 306.200
Looptijd: 1 december 2012 tot en met 30 juni 2014
 

Autologe Bloedtransfusie


Het project gaat om de ontwikkeling van een product dat mogelijke complicaties van bloedtransfusies bij patiënten moet beperken en de zorgkosten kan verlagen. Het product wordt ontwikkeld om onder andere infecties en andere complicaties op de lange termijn, veroorzaakt door bloedtransfusies, te verminderen. Bovendien leiden minder complicaties tot minder lange opnameduur in het ziekenhuis, en dat verlaagt de zorgkosten.


Eindbegunstigde: Medical2Market B.V. (Hattem)
Datum GS/MA besluit: 05 maart 2013
Totale publieke financiering: € 433.212
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 216.606
Looptijd: 9 november 2012 tot en met 31 december 2014

Force Reflecting Operating Instrument (FROI)


Hoofddoel van het project is om te komen tot een onderzoeksopstelling voor het Force Reflecting Operating Instrument, een chirurgisch instrument dat kan voelen en dat gevoel terug kan koppelen aan de chirurg. In de praktijk zal door het gebruik van dit chirurgisch instrument het aantal complicaties bij patiënten verminderen. Omdat de chirurgische ingreep minder ingrijpend is, kan men eerder naar huis na een operatie. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven.


Eindbegunstigde: Endoscopic Force Reflecting Instuments B.V. (EFI B.V.)

Datum GS/MA besluit: 5 maart 2013

Totale publieke financiering: € 968.935
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 650.000

Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014

Water-Rijk

 

Het project ontwikkelt en valideert een klimaatbestendig regionaal watersysteem voor berging en retentie speciaal voor de hoge delta. Dit systeem bestaat uit de combinatie van verschillende innovatieve producten en wordt gesitueerd in Park Lingezegen. De afzonderlijke producten zijn een waterberging en waterretentie, een biocascade waterzuivering en een nutriënten- en energiefabriek.


Eindbegunstigde: Radboud Universiteit
Datum GS/MA besluit: 18 december 2012
Totale publieke financiering: € 3.918.060,00
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.044.752
Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015
 

Voorzieningenhart Waterkwartier

 

Het project omhelst het bouwen van een voorzieningenhart waarin een aantal maatschappelijke actoren worden gehuisvest. Hierdoor zijn de actoren in staat gezamenlijk een programmatisch activiteitenpakket uit te voeren in de wijk. Het uiteindelijke doel is het versterken van de sociale cohesie in de wijk om het leef-, woon- en werkklimaat te verbeteren. Concreet wordt het )oude) gemeenschapshuis aangekocht en gesloopt, het voorzieningenhart gebouwd, de inrichting en exploitatie van het gebouw voorbereid en een start gemaakt met de inhoudelijke programmering van de activiteiten binnen het gebouw.


Eindbegunstigde: gemeente Nijmegen
Datum GS/MA besluit: 18 december 2012
Totale publieke financiering: € 5.002.000
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.250.000
Looptijd: 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2014
 

Herinrichting Westervoortsedijk

 

Het project verbetert de bereikbaarheid van het Centrum van Arnhem en het Regionale Bedrijventerrein Westervoortsedijk/’t Broek. Tevens verbetert het het vestigingsklimaat voor ondernemers en de aantrekkelijkheid van het woonwerkmilieu. De herinrichting van de Westervoortsedijk omvat het verleggen van de hoofdrijbaan, parallelwegen, fiets- en voetpaden en het inrichtingen van kruisingen met aansluitende wegen.


Eindbegunstigde: gemeente Arnhem
Datum GS/MA besluit: 18 december 2012
Totale publieke financiering: € 698.600
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 270.000
Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2014
 

CalciPulse

Het project bestaat uit het doorontwikkelen van een basis proefinstallatie tot een zeer innovatieve multi-fuel pulserende brander. Deze brander kan rest- en afvalmaterialen in vaste en natte toestand als warmtebron voor thermische behandeling gebruiken. Hiervoor is slechts een minimum aan fossiele brandstoffen nodig. Met deze brander wordt decentrale, kleinschalige valorisatie van reststromen mogelijk gemaakt. Door de pulserende werking hoeven de materialen slechts zeer kort te worden behandeld. Dit is gunstig vanwege de hoge energetische efficiëntie en lage emissies.


Eindbegunstigde: Industriewater Eerbeek BV
Datum GS/MA besluit: 20 november 2012

Totale publieke cofinanciering: € 901.538

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 450.769
Looptijd: 1 september 2011 tot en met 31 december 2013

Infra Rood Wegdekverwarming

Binnen het project wordt een geavanceerd verwarmingssysteem ontwikkeld dat wegdek van binnenuit verwarmt op basis van infraroodtechnologie. Met dit systeem kan op een energie-efficiënte en effectieve manier worden voorkomen dat wegdek bevriest of sneeuw blijft liggen. De voordelen hiervan zijn dat de levensduur van het asfalt significant wordt verlengd, de beheerskosten van het wegenbeheer worden verlaagd, gladheid en gaten in de weg (en daarmee de kans op ongevallen en files) worden voorkomen en de milieuschade afneemt (vanwege drastische reductie van het strooien van zout). Bovendien is het systeem duurzaam: het systeem werkt op basis van lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.


Eindbegunstigde: Grontmij Nederland BV
Datum GS/MA besluit: 20 november 2012

Totale publieke cofinanciering: € 198.128

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 153.128
Looptijd: 1 april 2012 tot en met 30 oktober 2014

Leer-Werk Boerderij op het Gezondheidpark te Hengelo

De stichting Ambiq (Hengelo) gaat een vervallen boerderij opknappen tot leer-werkboerderij voor jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Het gaat om jongeren met een verstandelijke beperking, met een ontwikkelingsachterstand en/of met gedragsproblematiek. Zij worden op de boerderij begeleid in hun ontwikkeling naar de met name agrarische arbeidsmarkt. Het betreft onder andere banen in de groenvoorziening en dierverzorging. De leerwerkboerderij is gevestigd op het terrein van het Hengelose Gezondheidpark.
 


Eindbegunstigde: stichting Ambiq
Datum GS/MA besluit: 6 november 2012

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 191.271
Looptijd: 1 december 2008 tot en met 30 november 2012

Herinrichting Zandlaan e.o. / Kenniscampus Ede

Binnen het project worden de Zandlaan en omliggende wegen in Ede heringericht. Hierdoor wordt de kwaliteit van de openbare ruimte en verkeersveligheid verbeterd. De Kenniscampus krijgt een meer open karakter en sluit beter aan op de omliggende gebieden. Het project maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Kennisas in Ede. De kern hiervan is door de WUR-campus en de Kenniscampus. 
 


Eindbegunstigde: gemeente Ede
Datum GS/MA besluit: 2 oktober 2012

Totale publieke cofinanciering: € 2.235.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.117.500
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2015

Nieuwe waardeketen voor eiwit uit kroos

Het project omvat het opzetten en bedrijven van een eendenkroosketen. Deze bestaat uit kweek, techniek om het kroost te oogsten en een proeffabriek om eiwit te kunnen winnen uit eendenkroos.


Eindbegunstigde: Zeno BV
Datum GS/MA besluit: 2 oktober 2012

Totale publieke cofinanciering: € 545.901

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 281.385
Looptijd: 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014

 

 

Toepassing nanotechnologie (voor de machinebouw) in de voedingsmiddelenindustrie

In dit project wordt een techniek ontwikkeld om voedselbereidingsapparatuur beter te kunnen reinigen. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar een detailontwerp (apparatuur) in combinatie met een optimale nanocoatingstechniek, waarmee apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie langer beschikbaar is voor productie en beter te reinigen.


Eindbegunstigde: NanoServices BV

Datum GS/MA besluit: 2 oktober 2012

Totale publieke cofinanciering: € 1.330.764

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 630.764
Looptijd: 1 april 2012 tot en met 31 december 2014

 

 

Groene loper - stationspark Oldenzaal Centraal

Het project omvat het realiseren van een provinciaal en regionaal OV-knooppunt, waarin het NS-station, busstations, Kiss and Ride en P+R parkeren zijn opgenomen. Hierdoor wordt de toegankelijkheid en bereikbaarheid van station Oldenzaal-Centraal verbeterd.


Eindbegunstigde: gemeente Oldenzaal
Datum GS/MA besluit: 17 juli 2012

Totale publieke cofinanciering: € 1.070.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 725.000
Looptijd: 1 april 2011 tot en met 1 juli 2013


Traditioneel kruidenpreparaat tegen een moderne volksziekte

Het doel van het project is om een traditioneel kruidenpreparaat tegen Diabetes Mellitus type 2 op de markt te brengen en wetenschappelijk te bewijzen dat het preparaat effect heeft op patiënten met Diabetes Mellitus type 2, onafhankelijk van zijn of haar geloof in traditionele medicijnen.


Eindbegunstigde: Wageningen Universiteit
Datum GS/MA besluit: 17 juli 2012

Totale publieke cofinanciering: € 517.993

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: €406.549
Looptijd: 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014

 

Nieuwe detectiemethoden voor coeliakie en coeliakie-inducerende gluten in voeding

Het project bestaat uit het ontwikkelen van een patiëntvriendelijke test om glutenallergie (coeliakie) vast te kunnen stellen en een kwantitatieve test om nauwkeuriger het gehalte aan toxische en niet-toxische gluten in voedingsmiddelen aan te geven. Toxische gluten zijn schadelijk voor coeliakiepatiënten.  


Eindbegunstigde: DLO-Plant Research International (WUR)
Datum GS/MA besluit: 10 juli 2012

Totale publieke cofinanciering: € 813.689

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: €413.689
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014


Thermion

Met het project Thermion wordt de wijkeconomie versterkt door het Thermiongebouw te verbouwen tot een multifunctioneel centrum voor de nieuwe wijk Laauwik.


Eindbegunstigde: GEM Waalsprong C.V.
Datum GS/MA besluit: 10 juli 2012

Totale publieke cofinanciering: € 354.680

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 150.000
Looptijd: 1 oktober 2011 tot en met 10 augustus 2012


Nanotech Isolatie

Het project omvat de ontwikkeling en het testen van nieuw, superdun, hoogwaardig isolatiemateriaal voor met name de bouwsector. Het isolatiemateriaal komt met behulp van nanotechnologie tot stand en kan dankzij innovaties goedkoper geproduceerd worden. Daardoor is het isolatiemateriaal qua prijs concurrerend met bestaande alternatieven.


Eindbegunstigde: AeroTech Development BV
Datum GS/MA besluit: 10 juli 2012

Totale publieke cofinanciering: € 599.250

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 299.625
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2015

 

ACCESS

In het project ACCESS wordt een solide ontwikkelings- en productieproces van medicijnen met biologische oorsprong gerealiseerd door verbeteringen in het productiesysteem, celkweek en analyse. Met dit systeem kunnen bepaalde medicijnen veel kosteneffectiever worden ontwikkeld. Hierdoor zal de kostprijs flink dalen en kunnen de medicijnen tegen zeer concurrerende prijzen op de markt worden gebracht.


Eindbegunstigde: Synthon BV
Datum GS/MA besluit: 10 juli 2012

Totale publieke cofinanciering: € 967.680

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 567.680
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2015


Computermodelling voor biotech en life science

Het doel van dit project is het innoveren van productontwikkeling in de life science en biotechnologiesector met behulp van computermodelling. Er wordt een tool gemaakt waarmee op een snellere manier combinaties van eiwitten kunnen worden gedetecteerd. De tool bespaart onderzoek- en ontwikkelingskosten, waardoor sneller nieuwe medicijnen ontwikkeld kunnen worden tegen onder andere hartfalen en kanker.
 


Eindbegunstigde: Lead Pharma Holding BV
Datum GS/MA besluit: 10 juli 2012

Totale publieke cofinanciering: € 4.103.830

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.600.000
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013

 

Verbetering bereikbaarheid Centerpoort-Nieuwgraaf

Het doel van het project is het verbeteren van het regionale vestigingsklimaat en de groeipotentie op de regionale werklocatie Centerpoort-Nieuwgraaf. Dit moet tot stand komen door verbetering van de ontsluiting en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. De projectkosten bestaan uit infrastructurele werkzaamheden.


Eindbegunstigde: gemeente Duiven
Datum GS/MA besluit: 19 juni 2012

Totale publieke cofinanciering: € 2.125.593

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 300.000
Looptijd: 2 april 2012 tot en met 31 december 2013

Doornroosje

Het project Doornroosje omvat meer dan alleen de bouw van het poppodium. Deze nieuwe, culturele voorziening moet bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving in de regio Arnhem-Nijmegen.

 

 


Eindbegunstigde: gemeente Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 19 juni 2012

Totale publieke cofinanciering: € 13.010.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.000.000
Looptijd: 1 juli 2011 tot en met 31 december 2013

Bereikbaarheid binnenstad / Stadsweide

Het project betreft de infrastructurele werken om de Kuipersdijk en een deel van de Mooienhof te herinrichten. Het doel is de bereikbaarheid van Stadsweide (in het centrum van Enschede) structureel te verbeteren. Dit moet leiden tot een verbeterde bereikbaarheid van de economische werklocaties voor de hele stad Enschede en de omliggende regio.


Eindbegunstigde: gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 10 april 2012

Totale publieke cofinanciering: € 3.317.477

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 700.000
Looptijd: 1 januari 2009 tot en met 31 december 2015

 

 

Inno-Missie

In het project worden technisch en commercieel aantrekkelijke blauwdruksystemen ontwikkeld. Het doel is uitlaatgasemissies voor dieselmotoren in niet-automotive toepassingen te beperken. De motor kan hierbij brandstofzuiniger worden afgesteld.
 


Eindbegunstigde: Solfic BV

Datum GS/MA besluit: 5 juni 2012

Totale publieke cofinanciering: € 1.315.056

Toegekende EFRO-bijdrage: € 1.000.000

Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2015

 

 

Scalable Seed sorting and analysis machine

In het project wordt een machineconcept ontwikkeld voor het analyseren en sorteren van zaden.


Eindbegunstigde: IMIX vision support systems

Datum GS/MA besluit: 15 mei 2012

Toegekende EFRO-bijdrage: € 266.071

Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013


Biomarque, micronaalden monitoren biomarkers vlak onder de huid

In het project wordt met een nieuwe technologie onderzocht hoe micronaalden de biomarkers vlak onder de huid kunnen meten. De resultaten worden gebruikt voor metingen in de sport.


Eindbegunstigde: Biomarque BV

Datum GS/MA besluit: 15 mei 2012

Totale publieke cofinanciering: € 1.489.945

Toegekende EFRO-bijdrage: € 1.089.945

Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 30 november 2015

 

MRSA-detectie

In het project MRSA-detectie wordt een snelle en gevoelige testprocedure ontwikkeld voor het aantonen van MRSA-specifiek DNA met een test die vergelijkbaar is met de zwangerschapstest. Deze test is onderscheidend omdat deze onder andere snel resultaat oplevert en goedkoper is dan huidige testen.

 


Eindbegunstigde: Mecon Engineering

Datum GS/MA besluit: 27 maart 2012

Totale publieke cofinanciering: € 208.746

Toegekende EFRO-bijdrage: € 158.746
Looptijd: 1 juli 2011 tot en met 31 december 2013

 


NirionPlus

In het project NirionPlus worden twee medische multi-lab-chips (combinatiechips) ontwikkeld en klinisch getest. Met deze chips kunnen in één handeling meerdere stoffen worden gemeten zoals natrium en kalium in bloed en urine. De doelgroep bestaat onder andere uit huisartsen, en patiënten met hart- en vaatziekten en chronisch nierfalen.


Eindbegunstigde: Medimate BV

Datum GS/MA besluit: 27 maart 2012

Totale publieke cofinanciering: € 609.580

Toegekende EFRO-bijdrage: € 304.790
Looptijd: 2 april 2012 tot en met 31 december 2014

 

 

De tweede generatie synthetische aminozuren

In het project worden nieuwe, synthetische aminozuren ontwikkeld die efficiënter worden opgenomen door een dierenlichaam dan de huidige synthetische aminozuren. Aminozuren spelen een belangrijke rol bij de groei. Aan diervoeder worden dergelijke aminozuren toegevoegd als gedeeltelijke vervanging van dure en schaarse eiwitten. Hierdoor krijgt het dier een evenwichtig rantsoen aangeboden en neemt de stikstofbelasting voor het milieu af.


Eindbegunstigde: De Stille Kracht BV

Datum GS/MA besluit: 14 februari 2012

Toegekende EFRO-bijdrage: € 257.000
Looptijd: 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2014

Ontsmetten van zaaizaden met oververhitte stoom

Het ontwikkelen van een nieuw ontsmettingsproces voor plantaardige zaden op basis van oververhitte stoom. De doelgroep bestaat uit producenten van zaaizaden voor land- en tuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie.


Eindbegunstigde: Hoopman Equipment & Engineering BV

Datum GS/MA besluit: 14 februari 2012

Totale publieke cofinanciering: € 339.683

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 339.683
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 1 februari 2014

InnoSportLab Papendal

Het project InnoSportLab Papendal heeft als doel het aanbieden van een innovatieomgeving, waar bijvoorbeeld metingen kunnen worden gedaan voor clusters van bedrijven en kennisinstellingen die met elkaar projecten rond de thema’s voeding, fysiologie en prestatiemonitoring uitvoeren. Dit met als doel de ontwikkeling van producten of diensten op het desbetreffende gebied te optimaliseren. Onderdelen van het project zijn het opstellen van een innovatieagenda, het betrekken van bedrijven hierbij en het exploiteren van het InnoSportlab door bijvoorbeeld het uitvoeren van metingen voor bedrijven.


Eindbegunstigde: InnoSportNL

Datum GS/MA besluit: 14 februari 2012

Totale publieke cofinanciering: € 1.100.517

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 550.259
Looptijd: 1 maart 2011 tot en met 31 december 2015

 

FOCOM: Food and Cognition Modelsystems

Het project richt zich op het realiseren van innovatieve producten die inspelen op de relatie tussen voeding en het brein en deze kunnen simuleren (voorspellende modelsystemen). Hiermee wordt geprobeerd vernieuwingen te realiseren in voedingsmiddelen, en ook vroegtijdige diagnose mogelijk te maken van obesitas, eetstoornissen en ageing aandoeningen. Binnen het project worden relevante testsystemen en modellen geproduceerd en mogelijke voedingsingrediënten of supplementen ontwikkeld die hierbij een rol spelen.


Eindbegunstigde: Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 14 februari 2012

Totale publieke cofinanciering: € 4.461.294

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.133.564
Looptijd: 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015

 

Duurzame revitalisering Arkervaart-Oost

Het project behelst het herinrichten van de provinciale weg N301 en fiets- en parkeervoorzieningen op het bedrijvenerrein Arkervaart-Oost om de veiligheid en bereikbaarheid van het terrein te verbeteren. De verkeerswegen op en rondom het bedrijventerrein worden ook aangepast voor het toegenomen vrachtverkeer.


Eindbegunstigde: gemeente Nijkerk

Datum GS/MA besluit: 31 januari 2012

Totale publieke cofinanciering: € 2.332.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.020.000
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2015

 

 

Bereikbaarheid Kampen Noord

Het project Bereikbaarheid Kampen Noord heeft als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in Kampen-Noord. De voornaamste ingrepen zijn het realiseren van een op- en afrit ter hoogte van het bedrijventerrein en ten behoeve van het bedrijventerrein Kampen-Noord.


Eindbegunstigde: gemeente Kampen

Datum GS/MA besluit: 31 januari 2012

Totale publieke cofinanciering: € 3.350.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.500.000
Looptijd: 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012


 

Toeristische ontwikkeling rond de rivieren

Het project toeristische ontwikkeling rond de rivieren heeft als doel het versterken van de toeristische infrastructuur en regionale activiteit rondom de rivieren in de regio Arnhem Nijmegen. De projectactiviteiten zijn de aanleg en uitbreiding van voorzieningen zoals struinroutes, steigers, een fietspendelboot en ontwikkeling van een GPS-applicaties.


Eindbegunstigde: Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme KAN

Datum GS/MA besluit: 31 januari 2012

Totale publieke cofinanciering: € 664.639

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 296.447
Looptijd: 2 januari 2012 tot en met 31 december 2014

 

I2I: Innovation to Industrialisation for advanced Micro and Nanosystems

De missie van I2I is om (MKB-)bedrijven in de Micro- en Nanotechnologie de mogelijkheid te geven ontwikkelde technologieën/prototypen versneld door te zetten naar een daadwerkelijke toepassing en richting uiteindelijke marktintroductie.

 

Binnen de activiteitengroep I2I Cluster Ontwikkeling & Infrastructuur wordt gewerkt aan het strategisch opbouwen van kennis en kunde uitwisseling, open innovatie infrastructuur, New Business Development en de internationale promotie van het I2I cluster in Oost-Nederland. Bij de I2I Development projecten werken bedrijven en kennisinstellingen vanuit hun verschillende kennisposities en competenties aan het realiseren van concrete Business Cases.


Eindbegunstigde: Business Cluster Semiconductors

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 5.903.419

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.804.085
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014

 

DAISY

Met het project ‘Daring Applications & Innovations in Sensor Systems’ (DAISY) wordt hoogwaardige sensortechnologie toegankelijk gemaakt voor massatoepassingen in nieuwe applicatiegebieden. Het doel van dit project is een radarmodule te ontwikkelen die in meerdere sectoren en voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Voorbeelden zijn kust- en havenbewaking en beveiliging op het gebied van infrastructuur.


Eindbegunstigde: Thales Nederland

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.423.261

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.123.261
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2015

 

Superbug Testen

Het project Superbug Testen beoogt de ontwikkeling van een tweetal innovatieve en complementatire testen die ingezet kunnen worden voor het tijdig aantonen en het effectief behandelen van besmettingen met nieuwe typen gevaarlijke gramnegatieve superbacterien (Superbugs).


Eindbegunstigde: Superbug Testen

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.451.598

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 483.866
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014

ImmunoForce

In dit project worden nieuwe voedingsconcepten en -producten ontwikkeld om de afweer en immuniteit van kinderen en jonge dieren te ondersteunen.


Eindbegunstigde: Trouw Nutrition Nederland BV

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.663.556

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 877.852
Looptijd: 1 september 2011 tot en met 31 december 2014

Go Without Salt

De doelstelling van dit project is om zoutvervangende systemen voor voedingsproducten te ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, veiligheid en smaak.  


Eindbegunstigde: Heinz BV

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.011.445

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 755.723
Looptijd: 1 oktober 2011 tot en met 1 maart 2015General Adhesive Tissue Tape (GATT)

Het op een efficiente en betrouwbare wijze afsluiten van interne en externe chirurgische wonden blijft een grote uitdaging van de hedendaagse geneeskunde. De traditionele technieken met hechtingen en krammetje zijn weliswaar steeds verfijnder geworden, maar kennen duidelijke beperkingen. Met name lekkages van interne wonden is een veel voorkomend en serieus probleem. De doelstelling van dit project is dan ook om een superieure chirurgische tape te ontwikkelen die alles in zich heeft om de nieuwe standaard van de 'surgical sealants' te worden en die klaar is om vermarkt te worden.


Eindbegunstigde: GATT Technologies BV

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.755.180

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 877.590
Looptijd: 1 oktober 2011 tot en met 30 juni 2015


 

Cater with Care

Het project betreft het ontwikkelen en testen van nieuwe producten en diensten om ouderen met een verhoogde voedingsbehoefte zich beter te laten voelen en meer specifiek, ondervoeding tegen te gaan. Het project beoogt de kennis van de Alliantie Gelderse Vallei en andere betrokken kennispartners op dit gebied te valoriseren.


Eindbegunstigde: Wageningen Universiteit

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.457.195

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 819.065
Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2015

 

Biocase: composite carrier solutions

Het project heeft als doel consumentenproducten te ontwikkelen en produceren op basis van thermoplastische bio composieten. Dit zijn kunststoffen, waarin een versterkend materiaal (natuurvezel) is verwerkt. Hiervoor wordt binnen het project onderzoek gedaan naar thermoplastische bio composieten en procestechnieken om het materiaal te kunnen produceren.


Eindbegunstigde: Cato Composite Innovations BV

Datum GS/MA besluit: 20 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 601.299

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 200.433
Looptijd: 10 oktober 2011 tot en met 31 maart 2014

 

Meten in Melk - Duurzame Innovaties in de Zuivelketen

Dit project gaat innovaties ontwikkelen die worden ingezet om gedetailleerdere informatie aan veehouders te leveren zodat deze beter kunnen gaan sturen op de samenstelling van de melk. Op basis van deze nieuwe technieken kunnen op een efficiëntere wijze hoogwaardige zuivelproducten worden ontwikkeld met specifieke gebruikstoepassingen op basis van de samenstelling van de melk. Een ander resultaat van deze aanpak is een verdere verduurzaming van de (Nederlandse) zuivelketen.


Eindbegunstigde: Qlip nv

Datum GS/MA besluit: 6 december 2011

Totale publieke cofinanciering: € 720.183
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 366.226
Looptijd: 5 augustus 2011 tot en met 31 december 2013

 

Ontwikkeling hoogwaardige garens en folies voor veiligheidspapier

Het project betreft het ontwikkelen van hoogwaardige garens en vezels voor de toepassing in veiligheidspapier. Het project bestaat uit zes deelprojecten, onderling samenhangend en zodanig opgebouwd dat elk deelproject een op zichzelf staande innovatie betreft. Het gaat om zes maal de ontwikkeling van een bepaald soort garen en/of folie, die voor de productie van veiligheidspapier een specifiek kwaliteitseffect geeft.


Eindbegunstigde: ArjoWiggins Security BV Mill VHP

Datum GS/MA besluit: 22 november 2011

Totale publieke cofinanciering: € 715.338

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 357.669

Looptijd: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014

 

 

Herstructurering Oranje Nassauplein

Het project heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de werk- en leefomgeving (openbare ruimte) van het Oranje Nassauplein, als onderdeel van de grootschalige herstructurering van Eerbeek. De voornaamste ingrepen zijn het aanpassen van de wegprofielen, nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en een duurzame wateropslag.


Eindbegunstigde: gemeente Brummen

Datum GS/MA besluit: 9 november 2011

Totale publieke cofinanciering: € 924.667

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 450.000

Looptijd: 1 februari 2011 tot en met 31 december 2012


Kinetic Energy Storage

Drie Gelderse bedrijven onder leiding van S4 Energy in Nijmegen ontwikkelen een nieuwe vliegwieltechnologie om energie op te slaan en te leveren. Deze technologie moet het mogelijk maken dat grote energiegebruikers continu flinke hoeveelheden energie geleverd kunnen krijgen. De verwachting is ook dat het opwekken van duurzame energie rendabeler wordt door de nieuwe technologie. Het vliegwiel kan gekoppeld worden aan het opwekken van duurzame elektriciteit zoals zonnepanelen of wind.


Eindbegunstigde: S4 Energy

Datum GS/MA besluit: 25-10-2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.105.625

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 552.813

Looptijd: 1 oktober 2010 tot en met 1 oktober 2013

 

Phage Processing, op weg naar een World class pilot production plant

In dit project gaat een consortium bedrijven onder leiding van Micreos bv uit Wageningen fagen-producten ontwikkelen. Een faag is een virus dat bacteriën 'opeet'. Fagen zijn daarmee geschikt om de gezondheid van mens en dier te beschermen. Sinds begin 1900 bestaat de methode om fagen in te zetten om bacteriële ziekteverwekkers te bestrijden, maar dit werd overschaduwd door het succes van antibiotica. Door het ontstaan van steeds meer resistenties is er nu opnieuw belangstelling voor fagen. 


Eindbegunstigde: Micreos bv

Datum GS/MA besluit: 25-10-2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.241.425

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 620.713 

Looptijd: 1 juli 2011 tot en met 1 juli 2013

 

Licht op kwaliteit

In het project worden multisensoren ontwikkeld en getest die de kwaliteit van afgrifoodproducten snel, efficiënt en betrouwbaar meten. Hiermee kunnen corrigerende maatregelen worden genomen die een beter oogstresultaat opleveren. De subsidie wordt aangevraagd door een consortium onder aanvoering van Meluna Lifetech B.V. (Geldermalsen). De samenwerkingspartners zijn Vialight BV (Geldermalsen), BLGG AgroXpertus (Oosterbeek), Coop. Koninklijke Fruitmasters (Geldermalsen) en Agrifirm Plant BV (Apeldoorn).


Eindbegunstigde: Meluna Life Tech BV

Datum GS/MA besluit: 27 september 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.020.069

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 520.069

Looptijd: 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013

 

CMInen Innovatiecluster

Het project CMInen Innovatiecluster heeft als doel een open innovatiecluster te creëren. Dit geeft het bedrijfsleven binnen Oost-Nederland toegang tot hoogwaardige kennis, kunde en faciliteiten op het gebied van medische beeldvormingtechnieken. Hiermee kunnen zij internationale kansen binnen de gezondheidszorgsector optimaal benutten.


Eindbegunstigde: Universiteit Twente door MIRA (Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine)

Datum GS/MA besluit: 27 september 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.461.500

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 730.750

Looptijd: 1 juli 2011 t/m 31 december 2015

 

Auke Vleerstraat incl. de derde ontsluiting Kanaalzone

Het project omvat de upgrading van de Auke Vleerstraat, welke gefaseerd wordt voorbereid en uitgevoerd.
Fase 1 betreft het gedeelte van de Auke Vleerstraat. Binnen deze fase worden drie hoofdactiviteiten benoemd:
1) De reconstructie van het wegvak onder de viaduct Westerval.
2) De reconstructie van de kruispunten van de Auke Vleerstraat en de realisatie van een fiets- en voetgangersbrug.
3) De wegvakken van de Auke Vleerstraat

Fase 2 is de realisatie van een fiets- en voetgangersbrug en betreft het gedeelte van de Auke Vleerstraat na de aansluiting Twekkeler Es tot en met de aansluiting van de Kanaalstraat, inclusief de derde ontsluiting Kanaalzone. Alleen de derde ontsluiting maakt onderdeel uit van deze subsidieaanvraag.


Eindbegunstigde: gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 30 augustus 2011

Totale publieke cofinanciering: € 3.335.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.500.750 

Looptijd: 1 januari 2007 t/m 31 december 2011

 

Winkelstraatmanagement Deventer

Het project omvat het (her)ontwikkelen van de winkelstraten Rielerweg/Brinkgreverweg en de Boxbergerweg. Hiervoor wordt een winkelstraatmanager ingezet die projecten zal uitvoeren om de organisatiekracht van de ondernemers te verbeteren en de fysieke omgeving.


Eindbegunstigde: gemeente Deventer

Datum GS/MA besluit: 30 augustus 2011

Totale publieke cofinanciering: € 427.120

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 278.000

Looptijd: 1 januari 2010 tot en met 30 april 2014

Duurzame binnenstadsdistributie Deventer

Het doel van dit project is het duurzaam bevoorraden van winkels en (horeca)bedrijven en het behoud van een goed woon- en leefklimaat in de gemeente. Dit wordt bereikt door de inzet van elektrische voertuigen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Eindbegunstigde: Sallcon BV

Datum GS/MA besluit: 30 augustus 2011

Totale publieke cofinanciering: € 25.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 25.000

Looptijd: 1 mei 2010 tot en met 31 december 2012

Zakgeldproject Stichting 't Geerdink

In het project, uitgevoerd door Stichting 't Geerdink, wordt aan kansarme jongeren in de wijk Hengelose Es de mogelijkheid van een zakgeldbaan geboden. Zo krijgen deze jongeren de gelegenheid om werkervaring op te doen en een zakcentje te verdienen. Daarnaast wordt ook de leefbaarheid van de wijk verbetert. De jongeren werken in plaats van rondhangen en overlast veroorzaken. De werkzaamheden die de jongeren uitvoeren betreffen kleine klusjes in de wijk en op het terrein van welzijnsorganisatie 't Geerdink, zoals dieren verzorgen.


Eindbegunstigde: gemeente Hengelo

Datum GS/MA besluit: 30 augustus 2011

Totale publieke cofinanciering: € 130.134

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 75.000

Looptijd: 1 januari 2011 tot en met 1 juli 2015
 

Laan van Malkenschoten

Met het project wordt de capaciteit, de doorstroming en de bereikbaarheid van Apeldoorn Zuid vergroot. Dit project maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om dit gebied aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Hiermee blijft deze locatie een belangrijke economische functie voor de regio vervullen. De projectactiviteiten bestaan uit de bouwwerkzaamheden op drie kruisingen en de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten.


Eindbegunstigde: gemeente Apeldoorn

Datum GS/MA besluit: 30 augustus 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.152.544

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.000.000

Looptijd: 1 februari 2011 t/m 31 december 2013

Dynamic Control of Respiration

Binnen het DCR-project wordt een methode ontwikkeld voor het optimaal bewaren van fruit. De fruitbewaring dient plaats te vinden bij ultralage zuurstofcondities. De condities kunnen worden geoptimaliseerd als de atmosfeer niet statisch maar dynamisch is (reageert op de ‘ademhaling’ van fruit in koelcellen). Het systeem dat aanvragers voor ogen hebben is Dynamic Control of Respiration. Voor dit systeem wordt een zeer gasdichte koelcel ontwikkeld met een controlesysteem dat alle activiteiten beheerst. Hiermee wordt bedoeld de koeling, ventilatie, beluchting, CO2-verwijdering en N2-toediening.


Eindbegunstigde: Van Amerongen Controlled Atmosphere Technology b.v.

Datum GS/MA besluit: 19 juli 2011

Totale publieke cofinanciering: € 652.085

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 338.666

Looptijd: 1 juni 2011 t/m 30 mei 2013

Consortium Translational Medicine

UMC St. Radboud en RTM BV (dochter van UMC) investeren in onderzoeksinfrastructuur ten behoeve van translationeel onderzoek. RTM gaat onderzoeksfaciliteiten aanbieden aan farmaceutische bedrijven waarmee de ontwikkeling van nieuwe medicijnen efficiënter en sneller kan plaats vinden. De voornaamste kosten zijn de investering in een cyclotron (deeltjesversneller) en de huisvesting daarvan in een nieuw te bouwen researchtoren van het UMC.


 

Eindbegunstigde: RTM b.v.

Datum GS/MA besluit: 19 juli 2011

Totale publieke cofinanciering: € 9.022.504

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 4.511.252

Looptijd: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013

RijnWaalpad Nijmegen

Het project behelst het Nijmeegse gedeelte van een nieuwe hoogwaardige fietsverbinding tussen de twee economische motoren van de regio, Arnhem en Nijmegen. Met deze nieuwe hoogwaardige fietsvoorziening zal de bereikbaarheid binnen het stedelijk netwerk worden verbeterd en wordt het gebruik van alternatieve vervoersvormen gestimuleerd. De projectkosten betreffen de bouwwerkzaamheden (incl. verkeersmaatregelen), aanleg openbare verlichting, kabels en leidingen voor het aanleggen van de fietsverbinding tussen Lent en Nijmegen.


Eindbegunstigde: gemeente Nijmegen
Datum GS/MA besluit: 28 juni 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.155.937
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 500.000
Looptijd: 1 mei 2011 t/m 1 juni 2012

 

 

3D Lab & 3D Atelier

In het project wil Portaal samen met partners een bijdrage leveren aan de verbetering van het ondernemersklimaat voor (startende) ondernemers in de creatieve sector, met name op het gebied van vormgeving en design. Dit gebeurt door te investeren in enerzijds het bieden van actieve ondersteuningsmogelijkheden en faciliteiten, waardoor deze ondernemers begeleid worden in de op- en doorstartfase van hun bedrijf en anderzijds in fysieke huisvesting- en presentatiemogelijkheden van de producten en ontwerpen. Hiervoor worden twee gebouwen in Arnhem door Portaal aangekocht, verbouwd en beschikbaar gesteld voor de verhuur aan de startende ondernemers in de creatieve vormgevings- en design sector. Deze panden dienen een broedplaatsfunctie voor deze groep ondernemers te creëren die elkaars functioneren aanvullen en waarmee tegelijkertijd een stimulerend effect op de fysieke omgeving wordt gerealiseerd. Als projectkosten zijn alleen de kosten die samenhangen met de gebouwen opgenomen in de begroting. Met dit project wordt een verbinding gelegd tussen het Modekwartier en de Arnhemse binnenstad.


Eindbegunstigde: Portaal
Datum GS/MA besluit: 24 mei 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.200.000
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 450.000
Looptijd: 1 maart 2011 t/m 31 maart 2013


Brinkpark

Het project behelst het herinrichten van het Brinkpark en de Brinklaan in Apeldoorn. Het park wordt bovenop de tevens nieuw aan te leggen parkeergarage gemaakt. De parkeergarage zorgt in combinatie met het park voor een belangrijke voorwaarde om tot een ‘regionaal recreatief winkelgebied’. Het Brinkpark zal, als entree van de binnenstad, een zeer positief effect hebben op de binnenstad. De projectactiviteiten betreffen de civiel-technische werkzaamheden voor de herinrichting van het park en de Brinklaan.


Eindbegunstigde: gemeente Apeldoorn
Datum GS/MA besluit: 24 mei 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.216.582
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.000.000
Looptijd: 1 juni 2011 t/m 31 december 2013

 

Beleef de Berkel, Etalage naar de toekomst

Het project beoogt enerzijds het ecologisch en recreatief aantrekkelijker en toegankelijker maken van de Berkel en anderzijds het verbinden van het oude centrum met het nieuw te ontwikkelen Etalagegebied. De projectactiviteiten betreffen voorbereidingswerkzaamheden en het aanleggen van brugverbindingen en fiets- en wandelvoorzieningen.


Eindbegunstigde: gemeente Lochem
Datum GS/MA besluit: 24 mei 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.017.851
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 500.000
Looptijd: 1 september 2011 t/m 31 mei 2013

Grondontsmetting in de glastuinbouw zonder bestrijdingsmiddelen

Het project richt zich op het grootschalig gebruik van Bodem Resetten voor de glastuinbouw. Bodem Resetten is een geheel nieuwe methode waarmee boeren en tuinders hun gronden kunnen ontsmetten zonder gebruik te maken van chemicaliën of het stomen. Bij Bodem Resetten wordt biomassa in de bodem gebracht waarna deze wordt afgedekt door plastic folie. Door de zuurstofloze afbraak van de biomassa die optreedt, kan binnen enkele weken een ziektevrije bodem verkregen worden.


Eindbegunstigde: Thatchtec BV
Datum GS/MA besluit: 24 mei 2011

Totale publieke cofinanciering: € 650.000
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 325.000
Looptijd: 1 april 2011 t/m 1 april 2014

 

Meer-Waarde van Vlees

In dit project wordt onderzoek gedaan naar het scheiden van waardevolle stoffen uit bijproducten van de vleesverwerkende industrie en het opwerken hiervan tot hoogwaardige functionele ingrediënten. Specifiek wordt gedoeld op het vrijmaken van collageen, olie/vet, eiwitten en andere componenten uit huid- en vleesresten en het beschikbaar maken van deze componenten in functionele vorm voor food en non food sector.


Eindbegunstigde: Hulshof's Protein Technologies BV
Datum GS/MA besluit: 24 mei 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.787.900
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 893.950
Looptijd: 1 januari 2011 t/m 31 december 2013

 

Gezonde voeding dankzij vezelrijke reststromen

In het project worden vezelrijke reststromen van de verwerkende AGF-industrie (aardappel,groente,fruit) toegepast in bestaande en nieuw te ontwikkelen gezonde voedingsproducten. Op deze wijze worden de reststromen efficient benut waar deze tot nog toe als afval danwel als basis voor veevoeder worden gebruikt. De projectactiviteiten betreffen het ontwikkelingen van een methode voor het opwerken en conserveren van vezelrijke reststromen, het inzetten van de opgewerkte reststromen als vezelrijk halffabricaat/grondstof voor voedingsproducten en het ontwikkelingen van nieuwe vezelrijke producten en productconcepten (bijv. pasta, brood, cornflakes, vleesvervangers, groente- en fruitsappen)


Eindbegunstigde: TOP bv
Datum GS/MA besluit: 24 mei 2011

Totale publieke cofinanciering: € 563.418
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 281.710
Looptijd: 1 januari 2011 t/m 30 juni 2013

 

TETEM

Het project betreft de inrichting van het gebouw Tetem 1 (voormalige dekenfabriek) in Enschede als expositieruimte van TETEM Kunstruimte. Er wordt 750 m2 expositieruimte gerealiseerd. TETEM Kunstruimte levert een belangrijke bijdrage aan de culturele dynamiek in Enschede.


Eindbegunstigde: Stichting TETEM Kunstruimte
Datum GS/MA besluit: 12 april 2011

Totale publieke cofinanciering: € 142.000
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 72.000
Looptijd: 1 januari 2011 t/m 31 december 2011

247Tubestore

In het project 247Tubestore wordt een internetportaal ontwikkeld voor het ontwerp, werkvoorbereiding en de productie van metalen buisproducten. Het resultaat van deze ontwikkeling is een ‘lean’ en flexibel productieproces dat 24 uur per dag 7 dagen per week door kan gaan.


Eindbegunstigde: 247Tubestore BV
Datum GS/MA besluit: 12 april 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.598.852
Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.299.426
Looptijd: 1 oktober 2010 t/m 31 december 2012

Venture Lab Twente opleidingen & trainingen 2

Het project heeft als doel een methode te ontwikkelen en te testen om startende, kennisintensieve bedrijven te ondersteunen bij hun groei. De methode zal vooral gericht zijn op training, coaching en netwerken. Hiermee leren de deelnemers in teams kennisintensief te ondernemen, met zelf meegenomen of aangereikte technologie. Een positief neveneffect is dat hightech bedrijven die producten ontwerpen en de productiebedrijven elkaar makkelijker weten te vinden.


Eindbegunstigde: Universiteit Twente

Datum GS/MA besluit: 12 april 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.829.868

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 600.000

Looptijd: 1 januari 2011 t/m 31 december 2012

Versterking Stationsomgeving Almelo

Het doel van dit project is om met de herinrichting van het Stationsplein en de uitbreiding  van de fietsenstalling Oostkant Almelo aantrekkelijker en meer toegankelijk te maken.


Eindbegunstigde: Gemeente Almelo

Datum GS/MA besluit: 15 maart 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.073.249

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.041.000

Looptijd: 1 juni 2009 t/m 31 december 2012

Hart van Stroinkslanden-Zuid

De gemeente Enschede wil in de wijk Stroinkslanden Zuid de openbare ruimte rond de Brede school en het wijkcentrum opnieuw inrichten. Het doel van deze investering is om een kloppend hart van de wijk creeëren waar ontmoeten, spelen en ontwikkelen centraal staan.

 


Eindbegunstigde: Gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 1 maart 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.275.606

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 800.000

Looptijd: 1 januari 2011 t/m 31 december 2013

 

Gebiedsontwikkeling Westervoort

De gemeente Westervoort wil het stationsplein herinrichten en een fiets- en voetgangerstunnel, parkeervoorzieningen en een verbinding met het winkelgebied realiseren. Het doel van deze investering is om de ontsluiting van het stationsgebied te verbeteren.

 Enerzijds wil de gemeente Westervoort de kansen die gepaard gaan met de komst van het regiorailstation volledig benutten. Hiervoor dient de direct omliggende openbare ruimte te worden aangepast. Anderzijds wil de gemeente haar bereikbaarheid verbeteren door maatregelen te nemen tegen verkeerscongestie.

 


Eindbegunstigde: Gemeente Westervoort

Datum GS/MA besluit: 1 maart 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.737.168

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 750.000

Looptijd: 17 mei 2010 t/m 17 mei 2012

Samen Sterk Maken

Het doel van dit internetportaal onder de naam ‘Samen sterk maken’ is een zo groot mogelijke automatisering en standaardisering van het productienetwerk en het productieproces te bewerkstelligen. Metaalbewerkingsbedrijven worden zodoende veel beter bereikbaar voor mogelijke klanten en opdrachtgevers.

 

Voordelen

De automatiseringsslag en standaardisatie van productieprocessen in de metaal leveren grote materiële en milieuvoordelen op. Standaardisatie is een voorwaarde voor automatisering en verhoogt in sterke mate de betrouwbaarheid van een productieproces (kwaliteit en levering).

Door deelname aan het netwerk kunnen afzonderlijke maakbedrijven orders binnen krijgen en kunnen zij klanten verwerken, die zij (nog) niet kennen en op tijdstippen dat zij normaal niet werken.

 

Samen sterk maken

Het initiatief wordt ondersteund door enkele grote spelers in de maakindustrie, zoals Stork-Fokker. Er is ook verbinding gelegd met TU Twente, die het denkwerk verricht voor deze snelle en marktgerichte procesinnovatie, die het rendement van de deelnemende bedrijven enorm doet vergroten.

Productie vindt daar plaats waar deze het meest praktisch is, wat een groot milieu- en praktisch voordeel met zich mee brengt.

 


Eindbegunstigde: Aarding Components   BV

Datum GS/MA besluit: 15 februari 2011

Totale publieke cofinanciering: € 1.015.868

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 765.868

Looptijd: 1 januari 2010 t/m 1 januari 2013

SUNrise

De activiteiten van dit project onder de naam SUNrise bestaan uit onderzoek naar de invloed van de waterkwaliteit op de werking van de nieuwe reinigingsproducten en het technische uittesten (prototype) van de reinigingsunit van de melkrobot. Daarbij maakt het project gebruik maken van veldtesten bij veehouders. Het doel van deze investering is dat de dagelijkse reiniging van melkrobots veel veiliger wordt en dat de omvangrijke transportbewegingen sterk worden gereduceerd.

 


Eindbegunstigde: Synerlogic BV

Datum GS/MA besluit: 15 februari 2011

Totale publieke cofinanciering: € 163.172

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 163.172

Looptijd: 1 juli 2010 t/m 31 december 2011

Gelders Transitie Centrum

In het Gelders Transitie Centrum (GTC) werken onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers ( de 4 O’s) samen in projecten om , via kennisbundeling en –creatie oplossingen te vinden voor vraagstukken op het gebied van energieverbruik, CO2 - uitstoot en duurzame energieopwekking. De kracht van het GTC is gebaseerd op het netwerk van vooraanstaande Gelderse bedrijven en kennisinstellingen; GTC is gericht op het realiseren van technische en marktgeoriënteerde doorbraakprojecten gebruikmakend van huidige en nieuwe kennis. Deze doorbraken moeten worden gerealiseerd  door nieuwe ideeën te ontwikkelen via ‘state of the art’(demo) projecten. Op mondiaal, Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau moet de samenwerking binnen het GTC een forse bijdrage leveren aan de Gelderse duurzaamheids-ambities van de 4 O’s (onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers).

 


Eindbegunstigde: Stichting KIEMT

Datum GS/MA besluit: 1 februari 2011

Totale publieke cofinanciering: € 900.000

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 540.000

Looptijd: 1 januari 2010 t/m 31 december 2014

Ruimte voor de Riviercruisevaart

De gemeente Arnhem wil ruimte voor de riviercruisevaart creëren om de economische positie van Arnhem in het (internationaal) cruisetoerisme te behouden en te versterken. Het doel van deze investering is om de aanlegfaciliteiten voor de riviercruisevaart te vernieuwen en te vergroten en aan de eisen van goede cruisebusiness aan te passen.

De kade aan de Oostzijde van de John Frostbrug wordt teruggelegd om de aanlegcapaciteit aan de kade te vergroten. Deze extra capaciteit is noodzakelijk om concurrerend te blijven binnen de riviercruisevaart en heeft daarom een significante invloed op toerisme en recreatie in Arnhem. De subsidie is aangevraagd voor het uitvoeren van de concrete infrastructurele werkzaamheden om de kade terug te leggen.

Het project maakt onderdeel uit van de Ruimtelijke Visie Rijnkade, die al deels in ontwikkeling is. Deze visie gaat in op het toekomstbestendig maken van de Rijnkade en het optimaal benutten van de Rijn binnen Arnhem. Naast de kadeteruglegging vindt kadeherstel plaats, wordt van het gebied meer een verblijfslocatie gemaakt en worden maatregelen genomen om de Rijnkade beter op het centrum van de stad aan te sluiten.

 


Eindbegunstigde: Gemeente Arnhem

Datum GS/MA besluit: 18 januari 2011

Totale publieke cofinanciering: € 7.920.434

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 3.200.000

Looptijd: 1 januari 2011 t/m 31 december 2012

 

Ontwikkeling duurzame sublimatie productieketen

Het doel van het project is het ontwikkelen van een succesrijke productieketen voor de coating van metalen producten waardoor – bijvoorbeeld - full colour fotoprints in het metaal worden ingebracht Dit gebeurt via sublimatie, het direct overgaan of overbrengen van de vaste in de damptoestand of omgekeerd. Het resultaat van deze sublimatiemethode is dat afbeeldingen op metalen muurplaten, of aanwijzingsborden een aanzienlijk langere levensduur krijgen, zonder kwaliteitsachteruitgang. Diverse bedrijven die participeren in deze ontwikkeling nemen delen van het productieproces voor hun rekening, en zijn bij het geheel betrokken.

 


Eindbegunstigde: Kamp Caoting BV

Datum GS/MA besluit: 18 januari 2011

Totale publieke cofinanciering: € 2.668.804

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 1.759.065

Looptijd: 1 maart 2010 t/m 28 februari 2014

Science Meets Business

 Het doel van het project is het stimuleren van innovaties binnen het MKB in Life Sciences & Health. De projectactiviteiten zijn het verhuren van bedrijfsruimte met laboratoriumfaciliteiten aan startende ondernemers en het aanbieden van coaching en ondersteuning. Op de campus van de Radboud Universiteit wordt een researchtoren gebouwd, waarin het project SMB drie lagen huurt en voorziet in huisvesting voor startende bedrijven in de LS&H-sector (incubator).

 

De kracht van SMB is gelegen in het feit dat de toren in de kern van de LS&H-sector (midden op de campus) gelegen is, dat laboratoria worden aangeboden en dat gebruik kan worden gemaakt van specifieke coaching.


Eindbegunstigde: SMB BV.

Datum GS/MA besluit: 14 december 2010

Totale publieke cofinanciering: € 4.460.394,53

Toegekende EFRO-bijdrage binnen totaal: € 2.007.177,54

Looptijd: 1 juli 2010 t/m 31 december 2015

 

 

Ultrasense NMR

Eén van de veelbelovende toepassingen van UltraSense NMR is een diagnostische test voor vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker is een van de meest voorkomende ouderdomsziekten met het hoogste sterftecijfer bij mannen. Met de nieuwe diagnostische test kan prostaatkanker vroegtijdig worden gesignaleerd en behandeld, voordat de ziekte agressief wordt.

 

Multi-inzetbaar

Daarnaast kan de technologie op een groot aantal gebieden worden ingezet. Bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie bij de ontwikkeling van nieuwe potentiële medicijnen, het analyseren van voedselopname en spijsvertering of afwijkingen hierin (obesitas), of voor de analyse van chemische processen of bijvoorbeeld waterkwaliteitsanalyse. De Ultra Sense NMR combineert de specificiteit om biomoleculen te kunnen onderscheiden èn een ultrahoge gevoeligheid, die NMR normaal niet heeft. Door de nieuwe technologie kan de gevoeligheid honderd keer vergroot worden en dat biedt veel toepassingsmogelijkheden tegen relatief lage kosten.

De verwachting is, dat binnen de periode van vijf jaar, zowel de hooggevoelige analyse kan worden uitontwikkeld, als ook een prototype voor een nieuwe diagnostische test voor prostaatkanker kan gaan ontstaan.


Eindbegunstigde: Radbouduniversiteit Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 14 december 2010

Totale publieke financiering: € 8.252.891

Toegekende EFRO binnen het totaal: € 4.752.891

Looptijd: 1 december 2010 t/m 1 december 2015

LEAF

De aanleiding voor dit project ‘Low Energy and Fat’ (LEAF) was dat AVIKO ontdekte dat in het  productieproces voor frites en chips producten nog veel energie en vet kan worden bespaard door alternatieve productietechnieken.

Het doel van deze innovatie (LEAF) is om het verwerkingsproces van grondstof tot eindproduct te optimaliseren en al deze inefficiënties op te heffen. AVIKO en anderen zetten zich hiermee als duurzame fritesbakker op de kaart.

 


Eindbegunstigde: Aviko BV

Datum GS/MA besluit: 14 december 2010

Totaal publieke cofinanciering: € 1.578.139

Toegekende EFRO binnen het totaal: € 789.070

Looptijd: 1 juli 2010 t/m 31 december 2014

Akoestische Passieve Radar (APRA)

Het APRA project heeft drie doelstellingen. Het voorkomen van aanslagen rond een vliegveld met Stinger raketten op civiele vliegtuigen op basis van de akoestische passieve radar. Deze zelfde akoestische passieve radar gebruiken helicopters bij slecht zicht zodat zij beter kunnen landen en navigeren. Ook kan de radar worden gebruikt om “mid-air” botsingen van kleine sportvliegtuigen en onbemande vliegtuigen (UAV’s) te voorkomen. 

 

Microflown Technologies ( een spinoff van Universiteit Twente) heeft een unieke akoestische vector sensor ontwikkeld. Deze sensor kan gelijktijdig diverse geluidsbronnen in een driedimensionale ruimte detecteren en volgen. In feite zijn deze akoestische vector-sensoren een soort van radar, maar dan wel een die passief is en geen signaal uitzendt. Daarnaast is het akoestische detectie systeem klein en verbruikt het weinig energie, twee eigenschappen die erg van belang zijn voor kleine (onbemande) vliegtuigen.


Eindbegunstigde: Microflown Technologies BV

Datum GS/MA besluit: 14 december 2010

Totaal publieke cofinanciering: € 1.150.000

Toegekende EFRO binnen het totaal: € 575.000

Looptijd: 1 juli 2010 t/m 30 juni 2014

Vitaal hart van Presikhaaf

Het doel van dit project is de bereikbaarheiden de kwaliteit van de leefomgeving van het winkelcentrum Presikhaaf te verbeteren. Dit wil de gemeente Arnhem bereiken door de Ijsselllaan en de Lange Wal te herinrichten, de kruisingen Lange Wal-Lange water en Lange Wal IJssellaan aan te passen en het winkelcentrum Presikhaaf aan de parkzijde toegankelijk te maken.


Eindbegunstigde: gemeente Arnhem

Datum GS/MA besluit: 16 november 2010

Totaal publieke financiering: € 4.031.550

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.800.00

Looptijd: 1 augustus 2008 tot en met 31 oktober 2012

RTLS technology

Het doel van dit project  is het ontwikkelen van een intelligente standaard voor draadloze monitoring en dataregistratie te gebruiken in de agro-, farma- en medische sector.

Als het nieuwe intelligente monitoring systeem is ontwikkeld kan deze worden ingezet voor diverse taken, zoals het instellen van microklimaat in kassen, het monitoren van koelverse producten door de gehele keten, alarmering van afwijkende medische functies, als hartritme van een persoon of de evaluatie van de vrachtvervoerder op prestatie (afrekenen op geregistreerde temperatuurprofielen).

 

Duurzaam en flexibel

 Op basis van “Real Time Location Sensor – technologie” ontwikkelen twee innovatieve bedrijven uit de Achterhoek samen met WUR en twee grote tuinbouwveilingen een nieuwe standaard voor sensoren, dataloggers en weerstations. Voordeel van deze nieuwe systemen is dat de bestaande grote, logge, energie’slurpende’ en op basis van relatief dure communicatietechnologie opererende apparaten straks worden opgevolgd door multi-inzetbare, multi-flexibele systemen voor de hedendaagse complexe en variabele omgevingen, betrouwbaar en betaalbaar.

 

 


Eindbegunstigde: Verdict Systems BV

Datum GS/MA besluit: 2 november 2010

Totaal publieke financiering: € 387.500

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 177.500

Looptijd: 20 november 2009 tot en met 1 mei 2012

Urolastic

Het doel van deze nieuwe behandelmethodiek voor meerdere vormen van stressincontinentie is om een veel patiëntvriendelijke, veel minder risicovolle en veel goedkopere toepassing dan de huidig gangbare behandelingen voor diverse typen stress incontinentie te ontwikkelen.De behandelingsmethodiek gaat uit van het herstellen van de anatomie van de blaashals door het eenvoudig via een katheter inbrengen van een tweecomponenten vloeistof, die na uitharding de blaashals flexibel verstevigt. Behandeling is poliklinisch en met lokale verdoving uit te voeren.

 

De ontwikkeling van urolastics vergt relatief weinig financiële middelen, terwijl de economische effecten relatief enorm zijn. Er komt een concreet eindproduct waarvan de verwachte marktkansen hoog zijn. Doordat de behandeling teruggevoerd wordt naar één poliklinische behandeling wordt het gebruik van materialen, mensen en ruimten uitgespaard met een bijbehorend gunstig effect op het milieu.


Eindbegunstigde: Urogyn BV

Datum GS/MA besluit: 2 november 2010

Totaal publieke financiering: € 570.189

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 285.094

Looptijd: 1 juni 2010 tot en met 31 mei 2012

Pulverizing Air Dryer

Het doel van dit project is om de Amerikaanse technologie voor het drogen en malen van biomassa toepasbaar te maken voor de Europese markt.Vele toekomstige afnemers staan in de rij, in afwachting wat deze Europese technologie aanpassing voor ze kan betekenen. De Europa-optimalisering van deze biomassa- verdrogingstechnologie (PAD technology) is de essentiële stap voor de toepassing en vermarkting van deze aantrekkelijke technologie in onze Europese omgeving. Door het energiezuinig en efficiënt kunnen drogen en malen van de biomassa stijgt het milieubewust inzetten van biomassa voor energieopwekking enorm. Dit kan leiden tot kostenbesparingen van 75%. 

 

 


Eindbegunstigde: BioValor BV

Datum GS/MA besluit: 2 november 2010

Totaal publieke financiering: € 776.401

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 333.218

Looptijd: 1 juli 2010 tot 1 juli 2012

ENERGIE!

Het HEIM wil het technologiebeleid en –oplossingen op het gebied van duurzame energie zichtbaar en beleefbaar maken voor een breed publiek. Dit doet zij enerzijds door het oprichten van een Kennisplatform met zeven samenwerkingspartners uit bedrijfsleven en onderwijs. Anderzijds met een permanente expositie over duurzame Energie en Innovatie. In het al bestaande Techniekmuseum in Hengelo komt een permanente expositie  in een zaal met een netto oppervlakte van 120 m2. De doelgroep bestaat uit bedrijven & instellingen, musea, onderwijs, bezoekers. Tevens streeft ’t HEIM er naar om mede door dit project erkend te worden als leerwerkbedrijf.


Begunstigde: Stichting Hengelo's Educatief Industriemuseum

Datum GS/MA besluit: 5 oktober 2010

Totale publieke financiering: € 194.520
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: €100.000
Looptijd: 1 mei 2010 tot 31 december 2011

Poort van Salland

De Siemelinksweg is een belangrijke weg in het Deventer wegennet voor de afwikkeling van zowel het regionaal als lokaal verkeer. De weg verbindt de N348 ten noorden van Deventer met de A1. Daarnaast ligt er een belangrijke relatie met de ontsluiting van het te ontwikkelen regionale bedrijvenpark A1.

De verdubbeling van de Siemelinksweg gaat onderdeel uitmaken van het project “Oostelijke Poort van Salland”, waarin verder de Oostelijke Ontsluiting (tunnel onder het spoor Deventer Zutphen ten behoeve van het bedrijvenpark A1), de aanpassing van de zuidelijke afslag van de Rijksweg A1 en voorstadhalte voorzien zijn met als doel de bereikbaarheid te verbeteren.

En zo de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te versterken.

 


Begunstigde: Gemeente Deventer

Datum GS/MA besluit: 5 oktober 2010

Totale publieke financiering: € 6.700.000
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: €1.000.000
Looptijd: 1 juli 2010 tot 1 april 2012

Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein Zwolle

De realisatie van een snelle verbinding van de rijksweg A28 naar het regionale bedrijventerrein Voorst. De nieuw aan te leggen ontsluitingsweg vormt een essentiële schakel in de regionale verbinding van de A28 in de richting van Kampen en Zwartewaterland. De industrie in het noordwesten van Overijssel wordt vanaf hier ontsloten voor het zuiden, westen en oosten van het land. De nieuwe ontsluitingsweg overbrugt het Zwolle IJsselkanaal. De hoge constructie van de brug vormt daarbij geen extra belemmering voor het scheepvaartverkeer en draagt bij aan een onbelemmerde bereikbaarheid. Door deze verbinding ontstaat een versterking van het werk- en leefklimaat, wordt duurzame werkgelegenheid behouden en wordt een versterking van het vestigingsklimaat voor bedrijven en gekwalificeerd arbeidspotentieel tot stand gebracht.


Begunstigde: Gemeente Zwolle

Datum GS/MA besluit: 9 maart 2010

Totale publieke financiering: € 6.475.000
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: €1.500.000
Looptijd: 1 januari 2009 tot en met 31 juli 2010

Voorzieningenhart Willemskwartier

In het Willemskwartier in Nijmegen wordt een voorzieningenhart gecreëerd, om de versnippering van belangrijke voorzieningen van de wijk tegen te gaan. De bundeling van voorzieningen op een centrale plek in de wijk zorgt voor verbetering van de sociale binding in de wijk, door in te zetten op het stimuleren van diverse wijkfuncties. In het voorzieningenhart komen: buurthuis, brede school Willemskwartier, huiskamerproject, ouder/kindcentrum, peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jongerenruimte, Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg, sportzaal en Wijkpost.

Met de komst van dit voorzieningenhart op de hoek Willemsweg, Thijmstraat, Maerlantstraat, Tesselschadestraat krijgt de wijk de centrale ontmoetingsplek waar bewoners al jaren op wachten. De huidige voorzieningen liggen verspreid aan de randen van de wijk. Bewoners hebben eerder aangegeven één locatie te willen, waar zowel het primair onderwijs, het peuterspeelzaalwerk, de jeugdgezondheidszorg en het wijk- en buurtwerk een plek kunnen krijgen. Centraal in de wijk, zodat iedereen elkaar kan ontmoeten in hetzelfde gebouw.

http://www.europaomdehoek.nl/projecten/locatie/voorzieningenhart_willemskwartier


Eindbegunstigde: gemeente Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 5 maart 2010

Totaal publieke financiering: € 2.694.231

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 200.000

Looptijd: 1 januari 2009 tot 31 maart 2011

Cultuurmijl

De cultuurmijl is de verbindingszone tussen de binnenstad van de stad Enschede en de wijk Roombeek. Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft betrekking op de herinrichting van de H.B. Blijdensteinlaan en het plaatsen van kunstwerken langs de route. Het project Cultuurmijl bestaat voornamelijk uit civieltechnische werken (bestrating, groen, verlichting) in de H.B. Blijdensteinlaan. Langs de route worden innovatieve kunstwerken geinstalleerd. Doel is het vergroten van de aantrekkelijkheid van de werk- en leefomgeving in Enschede. Daarnaast beoogt dit project een samenhangende ruimtelijke infrastructuur te creeren tussen culturele, economische en recreatieve functies van de binnenstad en de wijk Roombeek.

http://www.europaomdehoek.nl/projecten/locatie/cultuurmijl


Eindbegunstigde: gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 9 maart 2010

Totaal publieke financiering: € 2.104.920

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 300.000

Looptijd: 1 januari 2007 tot 31 december 2011

Ondernemershuis Deventer

Het project betreft het opknappen van een van de Deventers’ herstructureringswijken (Keizerslanden, Rivierenwijk, Voorstad Oost) waar een locatie wordt opgeknapt en ingericht als Ondernemingshuis. De dienstverlening van dit Ondernemingshuis bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder: - het begeleiden van (startende) ondernemers; - het geven van voorlichtin, training en workshops; - het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening ter bevordering van de wijkeconomie; - het geven van informatie en advies.


Eindbegunstigde: gemeente Deventer

Datum GS/MA besluit: 9 maart 2010

Totaal publieke financiering: € 910.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 286.403

Looptijd: 1 maart 2010 tot 31 december 2013

Herstructurering Bedrijventerrein Twentekanaal

Het project betreft de herprofilering van de hoofdinfrastructuur van het Middengebied van het bedrijventerrein Twentekanaal in Hengelo (Ov.).
Op basis van een masterplan en daarop gebaseerd uitvoeringsprogramma wordt een netto 370 hectare groot gemengd regionaal bedrijventerrein op onderdelen getransformeerd, geherstructureerd en gerevitaliseerd.


Eindbegunstigde: gemeente Hengelo

Datum GS/MA besluit: 9 maart 2010

Totaal publieke financiering: € 3.671.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 750.000

Looptijd: 1 juni 2009 tot 31 december 2010

Verbetering bereikbaarheid Wychen

Het project betreft het verbeteren van de ontsluiting van Wijchen Oost door herinrichting van de Graafseweg. De bereikbaarheid van zowel woonkernen Wijchen-Oost en Alverna als het bedrijventerrein Wijchen-Oost wordt verbeterd. De vormgeving van de herinrichting is zo dat de leefbaarheid van de omliggende wijken toeneemt. De plaatsing van geluidsschermen en verlaging van de maximum snelheid zorgt voor een mindere geluidsbelasting en een veiligere omgeving. De herinrichting wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie Gelderland.


Eindbegunstigde: Gemeente Wijchen

Datum GS/MA besluit: 7 april 2010

Totaal publieke financiering: € 5.102.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 750.000

Looptijd: 1 januari 2008 tot 31 december 2011

Park Spijkerbroek

Dit project ontvangt Europese subsidie voor het opknappen van het park Spijkerbroek in Arnhem. Het doel is om het park een centrale functie te geven in het gebied. Van een onaantrekkelijk, slecht bereikbaar, drassig en als onveilig ervaren park maakt de gemeente Arnhem een nieuw park dat ruimte biedt voor scholieren, kinderen en families. Een toegankelijk, overzichtelijk en functioneel park waarbij in het ontwerp speciale aandacht is gegeven aan het vergroten van de natuurwaarde. Zo komt er ondermeer een ecologisch educatief eiland voor scholieren, maar ook voor de bewoners.


Eindbegunstigde: gemeente Arnhem

Datum GS/MA besluit: 13 juli 2010

Totaal publieke financiering: € 992.515

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 300.000

Looptijd: 1 februari 2010 tot en met 31 december 2012

Lusaro2

Het project behelst de ontwikkeling van een lichtgewicht caravan, caravanbodem en boottrailer. Het zijn drie te ontwikkelen innovatie deelproducten: neuswielmodule, wielophanging/leveller/mover en een elektrisch remsysteem. In het project wordt voortgeborduurd op het onlangs afgeronde project Lusaro waarin een driewielige aanhangwagen is ontwikkeld.

 


Eindbegunstigde: LUSARO

Datum GS/MA besluit: 24 augustus 2010

Totaal publieke financiering: € 2.000.324

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.000.162

Looptijd: 1 juli 2010 tot 31 december 2012

Sustainable Off-Grid Powerstation for Rural Applications (SOPRA).

Het doel van dit project is de ontwikkeling van-, en de kennisuitwisseling over een opslagmethode van zonne-energie; in het engels: Sustainable Off-Grid Powerstation for Rural Applications (SOPRA).

Het nut van deze nieuw te ontwikkelen opslagmethode is om voor geïsoleerde gebieden of zelfvoorzienende wijken op economisch en ecologisch verantwoorde wijze het gebruik van electriciteit te garanderen. Ook het ministerie van Defensie is betrokken bij de ontwikkelmethode omdat deze af wil van herrie veroorzakende grote dieselgeneratoren. Marktkansen zijn er legio: overal waar een standaard electrische voorziening geen mogelijkheid heeft, door afgelegen ligging, of door een tijdelijke energiebehoefte, zal er vraag zijn naar deze apparaten, waarin de door zonnestraling opgewekte elecriciteit kan worden opgeslagen.


Eindbegunstigde: Exendis BV

Datum GS/MA besluit: 3 augustus 2010

Totaal publieke financiering: € 995.568

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 497.784

Looptijd: 1 april 2010 tot 31 december 2011

Valorisatie van eierschalen; Ontwikkeling van nieuwe grondstoffen tbv farmaceutische, veterinaire, nutritionele en cosmetische toepassingen

Dit project behelst het ontwikkelen van een afcheidings- en zuiveringstechnologie van eiereschalen en membraam. Het doel is om de waardevolle componenten van het mebraam optimaal te benutten bij de bescherming van (brand) wonden, antiverouderingscrèmes en antibacteriële middelen.

In het vlies tussen de eierschaal en ei-inhoud (membraan) zitten de bruikbare componenten. Om deze zorgvuldig uiit de eieren te halen werkt Feed Innovation Services samen met Eiproductenhandel Schaffelaarbos in Barneveld en de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.


Eindbegunstigde: Feed Innovation Services BV

Datum GS/MA besluit: 13 juli 2010

Totaal publieke financiering: € 355.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 177.500

Looptijd: 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011

House of Helios

Het project ontvangt de Europese subsidie voor het doorontwikkelen van een systeem dat zonne-energie omzet in electriciteit en warmte. Het doel is om tot een echte nulenergie woning te komen waarbij de woning energie levert in plaats van verbruikt. In dit project ligt de focus op een innovatieve ammoniakpomp, die uiteindelijk de warmte van de zon kan omzetten in electriciteit. Dit is een doorontwikkeling van het bestaande HME Roofing systeem dat hiermee een aanzienlijke verbetering doormaakt.

WE engeneering, eenwerktuigbouwkundig ingenieursbureau voert dit project uit samen met metaaltechniekbedrijf Pillen BV uit Lichtenvoorde en ARA BV uit Aalten, productiebedrijf van industriële mechatronische besturingen.


Eindbegunstigde: WE Engineering BV

Datum GS/MA besluit: 13 juli 2010

Totaal publieke financiering: € 235.279

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 117.640

Looptijd: 12 april 2010 tot 12 april 2011

Regionale Centra voor Technologie Gelderland

Een bundeling van zeven Regionale Centra voor Technologie (RCT) in Gelderland ontvangt subsidie voor het stimuleren en ondersteunen van innovatie bij maakbedrijven in de regio. De zelfstandige RCT’s hebben een innovatiemakelaar die bedrijven bezoekt en bij elkaar brengt, bijeenkomsten organiseert en waar nodig externe expertise inhuurt. Gezamenlijk kopen zij de voor de Europese subsidie benodigde administratieve ondersteuning in. Het Achterhoeks centrum voor Technologie is de penvoerder namens de zeven RCT’s.


Eindbegunstigde: Stichting Achterhoeks Centrum voor Technologie

Datum GS/MA besluit: 13 juli 2010

Totaal publieke financiering: € 8.468.286

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 2.822.762

Looptijd: 1 mei 2010 tot 31 december 2014

Stil Veilig Wegverkeer

Een uniek samenwerkingsverband tussen de bandenindustrie en wegenbouwers ontvangt een Europese subsidie van 786.000 euro voor het ontwikkelen van stillere banden, wegen en een prototype ‘stille en veilige band-wegdek combinatie.’. Het doel is om de verworven kennis binnen dit project direct te gebruiken en te valoriseren. Bij het project ‘Stil Veilig Wegverkeer (SVW) staat de interactie tussen band en wegdek centraal. Het onderzoek richt zich op geluid en grip. Met huidige en nieuw te ontwikkelen simulatiegereedschappen wordt de band-wegdek interactie voorspeld en met het realtime testen bij hoge snelheid het geluid en de grip gemeten. Op basis van deze voorspellingen en metingen kunnen stillere en veiligere wegen en banden worden ontwikkeld. Ook levert dit project een bijdrage aan energiebesparing en reductie van CO2 en fijnstof.


Eindbegunstigde: Apollo Vredestein BV

Datum GS/MA besluit: 13 juli 2010

Totaal publieke financiering: € 1.986.088

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 786.088

Looptijd: 1 september 2010 tot 31 augustus 2014

Namisol

Echo Pharmaceuticals wil in samenwerking met UMC St. Radboud een nieuw medicijn ontwikkelen, genaamd Namisol®. In dit medicijn in tabletvorm zit zuivere Tetrahydrocannabinol (THC). Het project behelst het industriële onderzoek naar de toepassing en de werking van THC bij Alzheimer, MS en chronische pijn.Het project betreft de ‘proof of concept’-fase in de ontwikkeling. Dit is de klinische onderzoeksfase waarin de effectieve werking van de tablet wordt getest bij de behandeling van chronische neurale pijn en Alzheimer. Voor de hier beschreven activiteiten zijn grote investeringen in kennis, ondersteuning en infrastructurele faciliteiten noodzakelijk.


Eindbegunstigde: Echo Pharmaceuticals BV

Datum GS/MA besluit: 15 juni 2010

Totaal publieke financiering: € 4.481.885

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 3.585.507

Looptijd: 1 januari 2008 tot 31 december 2013

UVC apparatuur

UltraViolet (UV) licht voor gewasbescherming is een innovatieve techniek die het mogelijk maakt om schimmels, bacteriën en virussen te bestrijden op veel belangrijke landbouwgewassen, zonder chemicaliën. Drie Wageningse ondernemingen, CleanLight BV, UV-source BV en Matching Innovation ontwikkelen hiervoor –in nauw overleg met de WUR- een aantal verschillende technische toepassingen om met UV-licht planten, bomen en grassen te behandelen. Het doel is om op een milieuvriendelijke manier zeer effectief onkruid te bestrijden. Voor de gewassen-eigenaar betekent dit kostenbesparingen omdat hij geen chemische bestrijdingsmiddelen meer hoeft in te kopen. Voor de consument betekent het dat hij geen restanten van chemicaliën in groente en fruit binnenkrijgt. De drie ondernemingen ontwikkelen nu toepassingsmodules voor onkruidbestrijding met behulp van UV-licht.


Eindbegunstigde: UV Source BV

Datum GS/MA besluit: 21 mei 2010

Totaal publieke financiering: € 768.615

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 384.307

Looptijd: 1 januari 2009 tot 31 december 2011

Dutch Innovative Pool, DiPool

Het ontwikkelen van de benodigde technologie en technieken om een zwembad zonder chloor mogelijk te maken Dit project voert Hellebrekers uit samen met partners, waaronder een viertal bedrijven, TU Delft en Sportfondsen Nederland. Voor zwembaden zonder chloor is een grote internationale markt van openbare, wellness en privézwembaden. De Dutch Innovative Pool ondersteunt negentien bedrijven en levert het ongeveer 55 arbeidsplaatsen in Gelderland op.

Doelgroepen zijn gemeenten, zwembadexploitanten, gezondheidsinstellingen, wellness- en saunacomplexen en particulieren.


Eindbegunstigde: Hellebrekers Installatietechniek Nunspeet BV

Datum GS/MA besluit: 11 mei 2010

Totaal publieke financiering: € 685.044

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 572.640

Looptijd: 1 juli 2009 tot 31 december 2012

TIVO

Traceerbaarheid en Identificatie van varkens in de Organische keten

Het TIVO-project ontwikkelt een technische en organisatorische infrastructuur voor het integraal verwerken en verzamelen van gegevens in een informatiesysteem. Met dit systeem kunnen ketenactoren hun eigen processen verbeteren, kosten beperken en garanties aan klanten met betrekking tot de herkomst van vlees. De infrastructuur bestaat uit de gezamenlijke inzet van electronische identificatie, DNA-profilering, een geintegreerd informatiesysteem en een ketenorganisatiemodel. In het project nemen vier partijen deel, die gezamenlijk het beoogde systeem realiseren: Wageningen Universiteit en Researchcentre, International Pig Genetics, NEDAP en De Groene Weg BV.


Eindbegunstigde: De Groene Weg BV

Datum GS/MA besluit: 11 mei 2010

Totaal publieke financiering: € 733.332

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 439.332

Looptijd: 1 januari 2010 tot 1 april 2013

Implementatieplan TPRC

Het materiaalonderzoek richt zich op het ontwikkelen van lichtere en duurzame thermoplastische producten. Daarnaast richt het onderzoek zich op nieuwe productie- en assemblageprocessen die kostenefficiënter zijn en milieuvoordelen opleveren. Een belangrijke drijfveer van het centrum is het toenemende gebruik van thermoplastische materialen in de luchtvaartindustrie: klanten stellen hogere eisen aan producten die lichter, kostenefficiënt en duurzaam zijn. Om hier aan te kunnen voldoen, is de luchtvaartindustrie net als andere branches voortdurend op zoek naar innovaties die de ontwikkeling van de technologie voorthermoplastische composieten versnellen, en die de snelle introductie in de productielijnen mogelijk maken.


Eindbegunstigde: Stichting TPRC

Datum GS/MA besluit: 11 maart 2010

Totaal publieke financiering: € 4.054.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.442.727

Looptijd: 1 januari 2010 tot 31 december 2014

GO Kinderbakfiets

Het project betreft het ontwikkelen en in prodructie brengen van een kinderbakfiets met plaats voor acht kinderen. Deze bakfiets levert een bijdrage aan oplossingen voor problemen met het vervoer van kinderen (speciaal voor de buitenschoolse opvang). Onder leiding van het Expertisecentrum Maatschappij en Werk voert een samenwerkingsverband van vier MKB bedrijven dit project uit.


Eindbegunstigde: Expertisecentrum Maatschappij en Werk

Datum GS/MA besluit: 3 maart 2010

Totaal publieke financiering: € 230.100

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 115.100

Looptijd: 1 maart 2009 tot  en met 31 december 2010

Bedrijfsgerichte Innovatieregeling 'Overijssel Innoveert'

Een bedrijfsgerichte regeling voor de versterking van de innovatiekracht en concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Overijssel. De provincie wil op basis van goede ervaringen in het verleden een nieuwe bedrijfsgerichte subsidieregeling opzetten om bedrijven een financiële impuls te geven wanneer zij in innovatie investeren.

Deze regeling vult een ‘gat’ in het huidige aanbod voor subsidie binnen het Europese stimuleringsprogramma GO, door ook subsidie te kunnen verlenen aan innovatieve projecten van minder dan 250.000 euro.

De regeling is gericht op ondernemers in de Voeding, Gezondheid en Technologie en de overige maakindustrie in Overijssel. Bedrijven in de zakelijke dienstverlening, detailhandel, toerisme en horeca.


Eindbegunstigde: Provincie Overijssel

Datum GS/MA besluit: 11 januari 2010

Totaal publieke financiering: € 8.255.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 3.500.000

Looptijd: 1 februari 2010 tot 31 december 2014

RCT de Vallei projectplan 2009-2010

Het maken van een projectplan met als doelen: het stimuleren van  innovatiebewustzijn ondernemers door organiseren van bijeenkomsten, projectontwikkeling en  PR & Communicatie


Begunstigde: Stichting Regionaal Centrum voor Technologie de Vallei

Datum GS/MA besluit: 23 november 2009

Totale publieke financiering: € 701.118
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 350.559
Looptijd: 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2011

Mecon Mondzorg

Het proefproject richt zich op mondzorg bij -onder meer- geriatrische patiënten (ouderen, kwetsbare groepen met een mindere weerstand). Deze groep patiënten is vaak niet in staat zelf zorg te dragen voor het reinigen van de tanden en voor een goede mondhygiëne. De bacteriën verzamelen zich vooral op het achterste deel van de tong. Dit kan leiden tot onaangename mondgeur en zelfs tot ernstige gezondheidsproblemen omdat bacteriën in de longen kunnen komen. Afgeleide doelstelling is  een effectieve complete gebits- en interdentale reiniging.

Doelstelling van het project is een oplossing te vinden voor dit probleem, met als vertrekpunt de eisen en wensen van alle bij mondzorg betrokken stakeholders (cliënten, zorgverleners, regelgevers, ontwikkelaars, verzekeraars,). De vakgroep tandheelkunde  van Radboud-UMC heeft laten zien dat bestaande oplossingen niet goed werken en/of niet gebruiksvriendelijk zijn, en hebben deze methodiek ontwikkeld. Mede met hulp van Europees geld is het mogelijk een prototype in de praktijk uit te testen.

 


Begunstigde: Domedica BV

Datum GS/MA besluit: 17 november 2009

Totale publieke financiering: € 183.770
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 146.581
Looptijd: 17 april 2009 tot en met 30 juni 2011

Triple Green Data Centers

Het doel van Triple Green Data Centers is om onder de merknaam ECO2DC het groenste datacenter van heel Europa op te zetten. Dit groene datacenter zoekt een optimum tussen efficiënt energiegebruik en minimale milieubelasting. Dat wil zeggen dat zij gebruik maakt van energieopwekking met duurzame brandstoffen, hierbij zo min mogelijk energie verbruikt en een eventueel overschot aan energie deelt met de directe omgeving van het datacenter. De huidige datacenters in stedelijke gebieden verbruiken grote hoeveelheden energie. De ontwikkeling van het groenste ECO2DC datacenter is de opmaat naar een nieuwe standaard voor het leveren van duurzame ICT-diensten volgens de EU-richtlijn ‘duurzaam inkopen’.

 

http://www.europaomdehoek.nl/projecten/locatie/triple_green_data_centers

 


Eindbegunsigde: Triple Green data Centers BV

Datum GS/MA besluit: 17 december 2009

Totale publieke financiering: € 4.000.000

Toegekende EU-bijdrage binnen het geheel: € 2.000.000

Doorlooptijd: 2 februari 2009 tot en met 1 september 2014

 

MFC DOK Zuid

De gemeente Apeldoorn realiseert in het Zuiderpark een multifunctioneel centrum(MFC) volgens het Kulturhusconcept. Het MFC maakt deel uit van een voorzieningencluster in de wijk Zuid van de gemeente Apeldoorn. Dit cluster omvat een gezondheidscentrum, een school en het MFC ( met onder andere een bibliotheek, wijkcentrum en cursuscentrum).


Begunstigde : Gemeente Apeldoorn

Datum GS/MA besluit: 7 januari 2009

Totale publieke financiering: € 5.763.000

Toegekende EFRO subsidie binnen het totaal: € 1.000.000

Looptijd : 1 maart 2008 t/m 30 september 2010

Revitalisering Harselaar West

Het verbeteren van het functioneren van het bedrijventerrein Harselaar West. Daarmee wordt beoogd om het vestigingsklimaat te verterken en de werkgelegenheid te behouden en te versterken.


Begunstigde: Gemeente Barneveld

Datum GS/MA besluit: 7 januari 2009
Totale publieke financiering: € 7.616.987
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.000.000
Looptijd: 1 september 2008 t/m 1 september 2010

C&R Vouchers

Met het actieprogramma Cultuur & Ruimte kunnen gemeentenbinnen de provincie Overijssel met gratis vouchers creatieve kennis en kunde ‘kopen’. Deze creatieve kennis en kunde kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de voorbereiding, opzet, invulling en uitvoering van een ruimtelijk planproces of een ruimtelijke opgave. De gemeente kan de voucher inwisselen bij een (samenwerking van ) instelling(en) die zij inzet in het proces. Het betreft instellingen die advies kunnen geven over cultuurhistorie, regionale culturele identiteit, historisch verantwoorde ruimtelijke inpassing en uitwerking en de inzet van kunstenaars, ontwerpers, architecten of opleidingen in het ruimtelijke planproces of de ruimtelijke opgave.


Begunstigde: Provincie Overijssel

Datum GS/MA besluit:  16 maart 2009
Totale publieke financiering: € 518.094
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 233.142
Looptijd: 1 september 2008 t/m 31 december 2013

Theater en cultuur Hertme in de Groene Poort

Verbouw en restauratie van het openluchttheater Hertme om de toegankelijkheid en veiligheid in alle opzichten te verbeteren.


Begunstigde: Gemeente Borne

Datum GS/MA besluit: 17 maart 2009
Totale publieke financiering: € 411.000
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 207.000
Looptijd: 1 januari 2009 t/m 1 augustus 2010

Duurzaam bedrijventerrein Schuttersveld Zuid

De gemeente Ede legt op het bedrijventerrein Schuttersveld-Zuid een warmte-en koudeopslag aan in combinatie met een centrale bluswatervoorziening (CBV). Daarbij besteedt de gemeente zorg aan de natuurbeleving van het bedrijventerrein voor bezoekers en recreanten die op doorreis zijn.


Begunstigde: Gemeente Ede

Datum GS/MA besluit: 21 april 2009
Totale publieke financiering: € 955.640
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 430.038
Looptijd: 1 januari 2007 t/m 30 september 2010

Revitalisering Klarendalseweg en omgeving

De civieltechnische aanpassing van de Klarendalseweg zodat deze een veel wervender aanblik krijgt en gebruiksmogelijkheden biedt voor nieuwe vormen van kleinschalige business (mode, bedrijvigheid bijvoorbeeld).


Begunstigde: Gemeente Arnhem

Datum GS/MA besluit: 11 mei 2009
Totale publieke financiering: € 1.849.000
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.000.000
Looptijd: 1 april 2008 t/m 30 juni 2010

Het geheim van Graaf Sassendonk

Wie heeft er wel eens van Graaf Sassendonk gehoord? Graaf Sassendonk was een belangrijke handelsman in de geschiedenis van de stad Zwolle. Slechts enkele mensen weten nog wie hij was, en weten dat hij een aantal geheimen had. Maar niemand wil er over praten, er zit een heel geheimzinnig tintje aan….Ricky ging op zoek naar het geheim, maar is nu ook verdwenen. Ga jij op zoek naar Ricky en naar het geheim van Graaf Sassendonk?

 

Speuren met moderne technieken

Actie, spanning en de modernste technieken vormen de belangrijkste ingrediënten van deze unieke zoektocht. Onderweg voeren deelnemers (van 9 tot en met 14 jaar) met behulp van de gps, digitale camera en mobiele telefoon opdrachten uit waarmee ze punten kunnen scoren. Zo komen ze langs onverwachte en spannende locaties in Zwolle en leren ze van alles over de historie van de Hanzestad.


Begunstigde: Gemeente Zwolle

Datum GS/MA besluit: 29 juli 2009
Totale publieke financiering: € 535.000
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 244.350
Looptijd: 1 januari 2008 t/m 31 december 2010

Innovatiebevordering Stedendriehoek

Dit project omvat het derde Regionaal technologie centrum in de provincie, en wel als initiatief vanuit de stedendriehoek. Van ondernemers voor ondernemers. Het doel is om bedrijven, gericht, rondom thema's, onderwerpen of vragen bij elkaar te brengen, waarbij de vragen, onderwerpen of thema’s door de bedrijven zelf worden aangedragen. Bedrijven in de regio bezoeken, op hun vragen passend reageren door ze in verbinding te brengen met andere bedrijven of kennisinstellingen. Daarnaast bijeenkomsten bellen waar hun vragen aan bod komen of ze verwijzen naar andere initiatievenop het terrein van innovatie. Samen met andere partijen in de Stedendriehoek aldus bedrijfsinnovatie in brede zin stimuleren.


Begunstigde: Stichting Innovatienetwerk S3H

Datum GS/MA besluit: 21 september 2009
Totale publieke financiering: € 685.000
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 308.250
Looptijd: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

Berg en Bos 'Stadspark met allure'

Het hoofddoel van de ontwikkeling van Berg en Bos is om het stadspark met haar (boven) regionale recreatieve functies te verzekeren van een duurzame toekomst, mét oog voor de ontwikkeling en bescherming van het waardevolle natuurgebied waar het deel van uitmaakt. Het park wordt openbaar toegankelijk: het huidige betaald gebruik komt te vervallen. In dit project ligt het accent op herstel en modernisering van het centrale deel van het park: de vijver en haar omgeving.


Begunstigde: Gemeente Apeldoorn

DatumGS/MA besluit: 21 september 2009
Totale publieke financiering: € 3.219.074
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.764.396
Looptijd: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

Aanlichting Waterfront

In het kader van dit project worden aan het IJsselfront elementen aangelicht die bepalend zijn voor het stadsaangezicht vanaf het water het vanuit De Worp. Concreet gaat het daarbij om de Wellekade, de Wilhelminabrug en de Spoorbrug en tenslotte de historische torens Lebuinuskerk en de Bergkerk. Met de realisatie van sfeervolle verlichting wil Deventer de uitstraling en verblijfskwaliteit van de stad aan de IJssel ’by night’ versterken.


Begunstigde: Gemeente Deventer

Datum GS/MA besluit: 21 september 2009
Totale publieke financiering: € 1.019.693
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 225.000
Looptijd: 1 januari 2007 t/m 30 september 2010

Nieuwe afmeervoorziening voor de riviercruisevaart

Het project betreft het realiseren van een afmeervoorziening voor salonboten aan de Pothoofdkade in Deventer.


Begunstigde: Gemeente Deventer

Datum GS/MA besluit: 21 september 2009
Totale publieke financiering: € 4.309.578
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 959.578
Looptijd: 1 januari 2007 t/m 31 december 2010

Revitalisering Maldense Bedrijventerreinen

Revitaliseren van de bedrijventerreinen Sluisweg en De Hoge Brug. Met de revitalisering van de bedrijventerreinen stelt de gemeente Heumen zich tot doel te komen tot een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor bedrijventerreinen voor lokale ondernemers. Voor het structureel in stand houden van de kwaliteit van de terreinen, zal de gemeente samen met de ondernemers een beheerplan opstellen en uitvoeren.


Begunstigde: Gemeente Heumen

Datum GS/MA besluit: 22 september 2009
Totale publieke financiering: € 1.102.778
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 339.005
Looptijd: 1 april 2009 t/m 1 april 2012

Internationaal Indoor Sportcentrum Almelo (IISPA)

Het realiseren van een indoor-sportaccommodatie te Almelo. De accomodatie zal bestaan uit vier sporthallen. De hal biedt plaats voor topsport, breedtesportbeoefenaars en bewegingsonderwijs en is daarom van betekenis op nationaal, regionaal en lokaal niveau.


Begunstigde: Gemeente Almelo

Datum GS/MA besluit: 22 september 2009
Totale publieke financiering: € 15.524.400
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.250.000
Looptijd: 1 juni 2008 t/m 1 augustus 2009

 

Spoorallee

In de Spoorallee komt het nieuwe station Zevenaar -Oost met park & ride voorzieningen. Samen met de Stadsregio Arnhem-Nijmegen ontsluit de gemeente Zevenaar met dit nieuwe station de spoorlijn Doetinchem-Arnhem. De bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden binnen Zevenaar wordt vergroot en daarmee helpt de Spoorallee het fileleed op te lossen. Ook het autoverkeer uit- en naar de Achterhoek moet worden 'afgevangen'in Spoorallee, om de verkeerscongestie nabij Arnhem te verlichten. Ook voor de nieuwe bewoners van het nieuwbouwproject Groot Holthuizen is dit een goed alternatief.


Eindbegunstigde: Gemeente Zevenaar

Datum GS/MA besluit: 2 november 2009

Totaal publieke financiering: € 4.777.261

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 2.000.000

Looptijd: 1 januari 2009 tot 31 december 2012

Wonen, leren, werken: voor een leefbaar Malburgen

Het uitvoeren van het project 'wonen, leren en werken' in de Arnhemse aandachtswijk Malburgenen daarmee de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van de wijk vergroten. De aankoop en verbouw van het pand aan de Kamillelaan zorgt ervoor dat het pand overdag gebruikt kan gaan worden als leer-werkplaats voor studenten van ROC RIjn IJssel en 's avonds als werkplaats voor wijkbewoners.


Eindbegunstigde: gemeente Arnhem

Datum GS/MA besluit: 2 november 2009

Totaal publieke financiering: € 892.502

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 195.977

Looptijd: 1 januari 2007 tot 31 december 2009

Arnhem Nijmegen Cool Region

Het doel van het project Arnhem Nijmegen Cool Region is het versterken van de concurrentiepositie van bedrijven en organisaties èn van de stadsregio Arnhem Nijmegen via de webportal www.coolregion.nl De Stadsregio Arnhem Nijmegen is één van de vijf stedelijke netwerken in Oost-Nederland die de motor vormen van de regionale economie. De regio wil de komende jaren inzetten op verdere economische ontwikkeling.


Begunstigde: de Stadsregio Arnhem Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 5 november 2009

Totale publieke financiering: € 991.326
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 500.000
Looptijd: 1 januari 2008 tot 31 december 2011

QW-projecten Rijnhaven

In het verleden had de Rijnhaven in Wageningen een regionale functie voor de overslag van bulkvervoer naar en de regio De Vallei. Door de vervallen staat waarin de haven nu verkeert, is deze functie op de achtergrond geraakt. Daarin komt nu verandering door de forse bedragen die de gemeente Wageningen samen met Europa, het Rijk en de provincie wil investeren in deze rivierhaven. De overslagfunctie van bulkvervoer blijft in tact, zij het in een nieuwe jas.


Eindbegunstigde: Gemeente Wageningen

Datum GS/MA besluit: 3 december 2009

Totaal publieke financiering: € 7.562.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.281.726

Looptijd: 1 februari 2009 tot 1 oktober 2011

HOV-midden Fase 3 en 4

De doelstelling van dit project is het verbeteren van de bereikbaarheid en ontsluiting van de economische kerngebieden Enschede-Centrum en Enschede-West door de aanleg van de Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding van het centrum van Enschede, via Enschede-West (met o.a. de Universiteit Twente) naar Hengelo. De subsidie wordt verleend voor fase 3 en 4 van de HOV-verbinding. Om de aanleg van de HOV-busbaan binnen de bestaande contouren van de openbare weg mogelijk te maken, wordt naast de civieltechnische werkzaamheden tevens de openbare ruimte heringericht (groenstroken, trottoir, rijbanen voor fietsers, auto's,).


Eindbegunstigde: gemeente Enschede

Datum GS/MA besluit: 17 december 2009

Totaal publieke financiering: € 3.459.764

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.700.000

Looptijd: 1 januari 2007 tot 31 december 2010

Crypte Geert Groote-Lamme van Dieselplein

Restaureren crypte en oprichten informatie- en documentatiecentrum over Geert Groote en de Moderne Devotie aan het Lamme van Dieseplein. - Opnieuw inirichten van de openbare ruimte van het Lamme van Dieseplein.

De gerestaureerde crypte is als tentoonstellingsruimte te benutten; de begane grond is het informatiegedeelte, waar op bezoekers van alle leeftijden op een moderne interactieve manier, kennis maken van het leven van Geert Groote en de inhoud van de beweging.


Eindbegunstigde: Stichting Geert Groote Huis

Datum GS/MA besluit: 23 december 2009

Totaal publieke financiering: € 1.500.000

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 500.000

Looptijd: 10 april 2007 tot 31 december 2012

Opwaardering Lage wellekade

De aantrekkelijkheid, functionaliteit en uitstraling van het stedelijk IJsselfront versterken door middel van het opknappen van de monumentale lage Wellekade.


Eindbegunstigde: Gemeente Deventer

Datum GS/MA besluit: 23 december 2009

Totaal publieke financiering: € 1.853.833

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 115.422

Looptijd: 1 januari 2007 tot 31 december 2010

Ultragas

Het project richt zich op het onderzoek naar- en ontwikkeling van zeer nauwkeurige sensoren voor sporengassen. Deze sensoren worden toegepast in de kassenteelt, opslag van gewassen en vruchten en in de medische diagnostiek. Drie toepassingsgebieden dus. Drie universiteiten en twee plantveredelingsinstituten en twee mkb bedrijven werken hierin samen. Het Nijmeegse bedrijf Sensor Sense is initiator, en Radboud/UMC trekt het samenwerkingsproject.


Begunstigde: Radboud/UMC

Datum GS/MA besluit: 24 december 2009

Totale publieke financiering: € 3.658.639
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.596.400
Looptijd: 1 juli 2009 tot 1 juli 2014

Venture Lab

De doelstelling van het VentureLab Twente is om met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in ondernemerschap om startende kennisintensieve bedrijven te ondersteunen. Daarvoor ontwikkelt en test VentureLab een methode die de ingeschatte groeipotentie realiseert. Bovendien legt zij de methode in een blijvende faciliteit vast. Kern van de methode is training, coaching, en netwerken waarmee deelnemers leren kennisintensief te ondernemen. Dat doen ze door zelf teams te vormen met zelf meegenomen of aangereikte technologie.


Begunstigde: Universiteit Twente

Datum GS/MA besluit: 10 december 2009

Totale publieke financiering: € 4.168.474
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.166.667
Looptijd: 1 januari 2008 tot 31 december 2010

TSP

RFID is een technologie die met radiogolven op afstand informatie kan lezen van labels. Tot nog toe wordt deze technologie gebruikt in labels van kleding om diefstal te voorkomen en bij voorraadbeheer. Samen met de Universiteit van Twente en twee Twentse spin-offbedrijven ontwikkelt het Gelderse NEDAP een nieuwe toepassing van de RFID techniek onder de noemer TSP. TSP staat voor Tracking, Tracing, Sensoring Platform.

Deze TSP techniek wordt gekenmerkt door een zeer laag energiegebruik van de labels en zeer exacte plaatsbepaling van de labels tot op een afstand van 100 meter. Bovendien hebben de labels een zodanige rekencapaciteit dat ze berekeningen kunnen maken en data opslaan. Hierdoor ontstaan volledige nieuwe toepassingen in onder andere de beveiliging, logistiek, landbouw en gezondheidszorg.


Eindbegunstigde: Nedap BV

Datum GS/MA besluit: 30 november 2009

Totaal publieke financiering:       € 3.208.685

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 2.246.079

Looptijd: 1 juli 2009 tot 31 december 2013

Ontwikkeling vluchtige metabolietentest voor koemelk

Het doel van het project is het ontwikkelen van een nieuwe- veel sneller werkende- methode om aanwezigheid van bacteriën in koemelk op te sporen. De huidige opsporingstechnieken voor bacteriën in koemelk zijn traag. De te ontwikkelen methode maakt gebruik van een gaschromatograaf met data-analyse. Hierdoor kan het opsporen van bacteriën sneller, nauwkeuriger en wellicht goedkoper. Ondernemeingen in de zuivelindustrie en melkveebedrijven vertrouwen voor hun productkwaliteit en diergezondheid op opsporingsmethoden. Deze nieuwe snellere, accuratere en goedkopere methode kan voor deze bedrijven van groete economische betekenis zijn.


Eindbegunstigde: Gezondheidsdienst voor Dieren

Datum GS/MA besluit: 24 november 2009

Totaal publieke financiering:       € 630.200

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: €   315.100

Looptijd: 1 januari 2010 tot 30 juni 2012

SCOOP

In dit project ontwikkelen drie organisaties uit de regio Zwolle, BMA Ergonomics BV, Salland Electronics BV en Christelijke Hogeschool Windesheim, een SmartChair. Dit is een onderdeel van de uitwerking van het SmartOffice concept. De SmartOffice is het kantoor van de toekomst, waarin de toepassing van een hoge mate van automatisering de werkprocessen faciliteert en de efficiëntie verhoogt. Onderlinge communicatie van alle kantoorvoorzieningen en de rol van de werkende mens staan hierin centraal. In het concept van de SmartOffice vormt de SmartChair de verbinding tussen mens en kantooromgeving. Het is expliciet de bedoeling dat de SmartChair bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit en lagere arbeidsuitval, als gevolg van het verminderen en/of voorkomen van bureeauwerk - gerelateerde aandoeningen.


Eindbegunstigde: BMA Ergonomics BV

Datum GS/MA besluit: 23 november 2009

Totaal publieke financiering:       € 1.086.515

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: €   543.258

Looptijd: 1 januari 2009 tot 31 december 2011

IPC

In de Hengelose nieuwbouw van het ROC van Twente vormen opleidingspartijen en kenniscentra als het ROC, Kenteq en STODT – ondersteund door Saxion Hogescholen – het IPC, dat als hét centrum voor technische opleidingen in de metaal en elektro gaat fungeren, voor studenten én werkenden. Daarnaast wil het IPC regionaal industriebeleid ontwikkelen, ervaringen over nieuwe technologieën uitwisselen en innovatieprojecten stimuleren.


Begunstigde : Stichting STODT

Datum GS/MA besluit: 21 sept 2009

Totale publieke financiering: € 2.221.345

Toegekende EFRO subsidie binnen het totaal : € 1.821.345

Looptijd : 1 juni 2008 t/m 31 december 2010

Internationale Innovatie MKB Oost-Nederland

Het verhogen van het innovatief vermogen en het rendement uit internationale activiteiten bij MKB-bedrijven in Oost-Nederland door het bijeenbrengen van kennis, contacten, ervaringen en vaardigheden als voorbereiding op internationale handelscontacten, opvolging van handelscontacten en uitvoering hiervan naar contracten.


Begunstigde: Saxion Hogeschool

Datum GS/MA besluit: 21 september 2009
Totale publieke financiering: € 777.184
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 444.526
Looptijd: 1 maart 2009 t/m 1 maart 2013

Safe Tyres and Save Energy (STSE)

Ontwikkelen van innovatieve banden voor meer efficiëntie in mobiliteit. De ontwikkeling zal resulteren in een lagere rolweerstand, wat zich vertaald in een lager energieverbruik.Oprichten van een kenniscluster bandentechnologie in de regio Oost. Data, kennis en ervaring met materialen en meetmethoden worden algemeen beschikbaar voor de rubberindustrie. Deze kennis vormt de basis voor de cluster rubber- en bandentechnologie.


Begunstigde: Vredestein Banden BV, ERT BV, Universteit Twente

Datum GS/MA besluit: 21 september 2009
Totale publieke financiering: € 1.468.016
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.209.234
Looptijd: 1 januari 2009 t/m 1 juli 2013

IPC Hart van Zuid Exploitatie

Dit project is een "innovatiecluster" voor de synergie van kennispartners en stimulering naar bedrijven (mkb), dat past binnen de huidige staatsteunkaders. Het project heeft een initieel investeringsdeel (gebouw, hightech center Hengelo O) waarover in december 2008 is beslist, en een exploitatiedeel, dat nu voorligt. Hierbij gaat het over de kennisopbouw en exploitatieondersteuning van het innovatiecluster Hart van Zuid (Hengelo O).


Begunstigde: Stichting STODT

Datum GS/MA besluit: 21 september 2009
Totale publieke financiering: € 2.765.836
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.382.918
Looptijd: 1 juni 2008 t/m 31 december 2010

Lusaro, innovatie in aanhangers

Onderzoek en ontwikkeling, tot en met een functioneel prototype, voor een 3 wielige aanhanger (caravan & boottrailer). Dit heeft als doel verhoogde veiligheid en gebruikersgemak.


Begunstigde: Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Kip Nederland, TDS Trailerbouw, Trios BV,
WEGA Machinefabriek BV, LUSARO

Datum GS/MA besluit: 21 juli 2009
Totale publieke financiering: € 304.968
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 152.484
Looptijd: 1 oktober 2008 t/m 30 november 2010

N-GAP

Met dit project wordt een nieuw generiek productieplatform ontwikkeld waarmee een grote varieteit aan geavanceerde cq. complex samengestelde producten, op hoge snelheid en met hoge capaciteit geproduceerd kan worden.


Begunstigde: Integrated Mechanization Solutions BV, Masévon BV, Tumakon BV, Proftech BV

Datum GS/MA besluit: 8 juli 2009
Totale publieke financiering: € 2.090.024
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.045.012
Looptijd: 1 juni 2008 t/m 30 november 2010

X750; nieuwe generatie geavanceerde testapparatuur

De hoofddoelstelling van het project is het doen van onderzoek naar en het ontwikkelen van een innovatief apparaat waarmee geintegreerde micro-elektronische circuits (chips) tijdens het productieproces op hun correcte werking kunnen worden getest. Tweede doelstelling is het realiseren van de eerste doelstelling in een strategisch partnerverband tussen Salland Engineering, Salland Electronics, Hogeschool Windesheim en de toeleveranciers Applicos en Elect.


Begunstigde: Salland Engineering, Salland Electronics BV, Vereniging VU Windesheim

Datum GS/MA besluit: 14 juni 2009
Totale publieke financiering: € 1.194.864
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 597.432

Looptijd: 1 januari 2008 t/m 1 oktober 2010

Innovatiefonds Oost-Nederland

Het innovatiefonds geeft ondernemers de mogelijkheid om samen met Oost NV, de kennisinstellingen en intermediairs, financiële knelpunten op te lossen. Zodat de ondernemers ruimte hebben om product- en marktgericht te innoveren. Zonder een investering vanuit dit fonds, zouden zij geen of met aanzienlijke vertraging groei kunnen realiseren. Verder is uit vorige gevoerde fondsen gebleken dat een investering uit het innovatiefonds andere investeerders over de streep kan trekken om mee te investeren uit het oogpunt van risicospreiding. Het fonds mobiliseert private investeerders om daarmee de beschikbare financiële middelen voor deze doelgroep te verruimen.


Begunstigde: Participatiemaatschappij Oost-Nederland

Datum GS/MA besluit: 25 maart 2009

Totale publieke financiering: € 13.636.364
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 6.136.364
Looptijd: 1 juli 2008 t/m 30 juni 2015

Central filling in combinatie met geautomatiseerde medicijnuitgifte

De samenwerkende partners KLS Nederland en Apotheek Zorgvuldig uit Zwolle voeren samen het project ‘Apothekers van de Toekomst’ uit, gericht op stroomlijning van de medicijnendistributie. KLS ontwikkelt volledig geautomatiseerde logistieke systemen voor medicijnendistributie in nauwe samenwerking met producenten, groothandels, apothekers en patiëntenplatforms. KLS heeft daarvoor het concept van ‘De Apotheek van de Toekomst’, dat bestaat uit een systeem met modules voor onder meer automatische opslag en uitgifte van medicijnen.


Begunstigde : KLS Nederland BV en Apopack BV

Datum GS/MA besluit: 19 januari 2009

Totale publieke financiering: € 858.846

Toegekende EFRO subsidie binnen het totaal: € 772.961

Looptijd : 1 september 2007 t/m 31 december 2009  

 

Gelderland voor Innovaties

Gelderland voor Innovaties is het antwoord op de gesignaleerde behoefte aan kredietfaciliteiten voor risicovolle innovatieprojecten. Zij wil een aanvulling zijn op rijksfinancieringsfaciliteiten en maakt koppelingen, waar nodig en/of mogelijk.


Begunstigde : Participatiemaatschappij Oost-Nederland

Datum GS/MA besluit: 8 januari 2009

Totale publieke financiering: € 3.147.425

Toegekende EFRO subsidie binnen het totaal : € 2.098.275

Looptijd : 1 oktober 2008 t/m 31 december 2013

MainMep

MEP is een programma van het Oost-Nederlandse samenwerkingsplatform Manufacturing and Innovation Network (MAIN). In MEP-bedrijvenclusters wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en markten. Voorbeelden zijn een volautomatische vleeswarensnijmachine, een automatische eindassemblagelijn voor koelunit-interieurs en een zeer nauwkeurig meetsysteem voor grote objecten.


Begunstigde : Stichting Projecten Innovatie Maakindustrie

Datum GS/MA besluit: 7 januari 2009

Totale publieke financiering: € 6.329.279

Toegekende EFRO subsidie binnen het totaal: € 4.995.036

Looptijd : 1 januari 2008 t/m 30 juni 2011

Veluws Centrum voor Technologie

Het Veluws Centrum voor Technologie(VCT) heeft als doelstelling de maakbedrijven op de Veluwe te ondersteunen in heun bewustwording van-, en de weg naar innovatie. In te zetten middelen zijn onder andere een innovatiemakelaar, projectontwikkeling en het inzetten van diverse PR- en communicatiemiddelen. VCT richt zich met name op de sectoren energie, 'cradle to cradle' recycling, Bio Based Economy en de zorgsector.


Begunstigde : Stichting Veluws Centrum voor Technologie

Datum GS/MA besluit: 7 januari 2009

Totale publieke financiering: € 682.188

Toegekende EFRO subsidie binnen het totaal : € 367.188

Looptijd : 1 januari 2009 t/m 31 januari 2011

WPM: Werkingsprincipe van de droge sortering

De papier en karton producerende industrie maakt veel gebruik van oud papier als grondstof. De kern van WPM is om in de papierketen beter gebruik te maken van de afzonderlijke papiervezelkwaliteiten in het ingezamelde oud papier. Het initiatief richt zich als eerste op het realiseren van de droge sortering.


Begunstigde : VAR BV, Big River Innovation en WPM DevCo

Datum GS/MA besluit: 5 januari 2009

Totale publieke financiering: € 405.970

Toegekende EFRO subsidie binnen het totaal : € 405.970

Looptijd : 1 januari 2008 t/m 31 december 2009

Nirion

Het project Nirion is de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument, een soort minilaboratorium met wegwerpchip waarmee de nierpatiënt zelf, gemakkelijk en snel waarden in zijn bloed en urine kan meten. Met slechts één druppel bloed kan hij het calcium-, kalium-, fosfaat en cretinine in het bloed meten. ook het natriumgehalte in de urine is meetbaar.


Begunstigde: Medimate, spin-off bedrijf van de Universiteit Twente

Datum GS/MA besluit: 7 januari 2009

Totale publieke financiering: € 1.826.214
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 913.107
Looptijd: 1 januari 2009 tot 30 juni 2009

Achterhoeks Centrum voor Technologie

Bij ACT gaat het om de ontwikkeling van producten vanuit een meer technische invalshoek. Het ACT ondersteunt de Achterhoekse maakindustrie (productie) bij alle soorten vragen op technologisch en bedrijfskundig gebied. Dit doet het ACT door een actieve uitwisseling te stimuleren van kennis van kennisinstituten zoals TNO en de Hogeschool Arnhem Nijmegen met kennis van het bedrijfsleven door bijvoorbeeld de inzet van studenten in projecten en de inzet van lectoren. Het ACT is van en voor ondernemers en richt zich op experimenten zoals open innovatie. Bij open innovatie zoeken ondernemers samen met hun klanten, toeleveranciers of andere stakeholders naar verbeteringen. Het ACT ontvangt een bijdrage van 300.000 euro.


Begunstigde: Stichting Achterhoeks Centrum voor Technologie

Datum GS/MA besluit: 1 april 2008

Totale publieke financiering: € 640.350

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 294.675

Looptijd: 1 april 2008 t/m 1 oktober 2010

Food Valley

Food Valley is een netwerkorganisatie gebouwd rond de Universiteit van Wageningen, waarbij innovatie in de voedingsketen centraal staat. Food Valley is opgericht ter ondersteuning en stimulering van de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en innovatief ondernemerschap in de sector voedsel en technologie in Oost-Nederland. Door optimaal gebruik te maken van de beschikbare kennisinfrastructuur wil Food Valley een bijdrage leveren aan het verder versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. In dit samenspel tussen bedrijfsleven, kennisleveranciers en overheden zijn vele partijen betrokken. De Stichting Food Valley speelt hierin een verbindende rol. Food Valley krijgt 2,3 mijlen euro.


Begunstigde: Stichting Food Valley

Datum GS/MA besluit: 5 september 2008

Totale publieke financiering: € 3.501.296

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 2.230.045

Looptijd: 1 augustus 2008 t/m 31 juli 2012

Health Valley

 Health Valley is één van de pijlers van ‘Triangle’Oost-Nederland, het gezamenlijke innovatiebeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Dit samenwerkingsverband koppelt kansen en kennis in de biomedische- en zorgsector. Health Valley is een netwerkorganisatie gebouwd rond de Radboud Universiteit van Nijmegen, waarbij innovatie in de gezondheid centraal staat. De uitvoering van de projecten van Health Valley is in handen van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV) en Syntens. Health Valley is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Europese Unie, Provincie Gelderland, UMC St Radboud, en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Health Valley kan rekenen op een bijdrage van 1,7 miljoen euro in het kader van GO.


Begunstigde: Stichting Health Valley

Datum GS/MA besluit: 5 sept 2008

Totale publieke financiering: € 2.626.605

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.675.306

Looptijd: 1 mei 2008 t/m 30 april 2012

ISETI

Internationaal Security Experimentation & Transformation Institute

In de komende jaren is sprake van een toenemende behoefte aan kennis bij (semi-)overheden om veiligheidsproblemen in de openbare ruimte het hoofd te kunnen bieden. Daarom is in Twente ISETI, het Internationaal Security Experimentation & Transformation Institute opgericht. De missie van ISETI is om binnen 5 jaar in Europa ‘de’ toonaangevende organisatie te zijn voor het interdisciplinair ontwikkelen van oplossingen voor veilgheidsproblemen in de openbare ruimte. ISETI ontvangt een bijdrage van 3 miljoen euro.


Begunstigde: Stichting ISETI

Datum GS/MA besluit: 17 oktober 2008

Totale publieke financiering: € 5.971.451

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 2.985.725

Looptijd: 1 januari 2007 t/m 31 december 2010

Ringstraten Nijmegen

De straten rondom het winkelgebied van Nijmegen, de zogenaamde ringstraten, hebben een aparte sfeer door de fraaie bebouwing en de vele verschillende winkels en bedrijven. De gemeente wil de ringstraten en daarmee de hele binnenstad aantrekkelijker maken. Dat gebeurt onder meer door het opknappen van de panden en het herinrichten van de straten.

Nijmegen kent negen Ringstraten, te weten: Van Welderenstraat, In de Betouwstraat, Bloemerstraat, Lange Hezelstraat, Stikke Hezelstraat, Van Broeckhuysenstraat, Houtstraat, Kelfkensbos en Hertogstraat. Voor de herinrichting van de Ringstraten heeft de gemeente Nijmegen geld beschikbaar gesteld. Het budget is echter niet voldoende om alle Ringstraten aan te pakken.

In het project Ringstraten krijgen drie van de genoemde straten een nieuwe inrichting. Dit zijn de Van Broeckhuysenstraat, Van Welderenstraat en In de Betouwstraat. De keuze voor deze drie straten is gemaakt op basis van de kwaliteit van de huidige openbare ruimte. Uitgangspunt bij de herinrichting is dat dit leidt tot een verbetering van het economisch functioneren, het ondernemersklimaat en de leefbaarheid van de Ringstraten. De ontwerpen van de straten zijn tot stand gekomen in overleg met de bewoners. e uitvoering vindt plaats in het najaar van 2008.


Opwaardering verblijfs- en vestigingsklimaat

 

Begunstigde: Gemeente Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 1 april 2008

Totale publieke financiering: € 4.609.189

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 2.074.135

Looptijd: 1 maart 2008 t/m 31 december 2010

 

Investeringsregeling

 

Begunstigde: Gemeente Nijmegen

Datum GS/MA besluit: 1 april 2008

Totale publieke financiering: € 464.990

Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 232.495

Looptijd: 1 maart 2008 t/m 31 december 2010

EMT Innovatiemotor

De doelstelling van EMT Innovatiemotor is het realiseren van kennisintensieve en innovatieve bedrijven en projecten in de sectoren energie en milieutechnologie, het ondersteunen van bestaande bedrijven bij het oplossen van problemen die een verdere groei in de weg staan, het tot stand brengen van matches tussen bestaande (en nieuwe) bedrijven en het organiseren van workshops, symposia en andere bijeenkomsten voor het EMT sector.


Begunstigde: Stichting kiEMT

Datum GS/MA besluit: 10 juli 2007
Totale publieke financiering: € 1.975.000
Toegekende EFRO-subsidie binnen het totaal: € 1.120.000
Looptijd: 1 september 2008 t/m 31 augustus 2012

Gezonde klassen

Om de luchtkwaliteit in de klassen van het basisonderwijs te verbeteren denken vier bedrijven te kunnen aantonen dat een goede kwaliteit van de lucht veel maatschappelijke voordelen oplevert. Bijvoorbeeld minder zieke kinderen en leerkrachten of een betere citotoets score. Het einddoel van het project is een aanpassing aan de huidige bouwnormen zodat de rijksoverheid meer geld uittrekt voor de ventilatieproblematiek van schoolgebouwen.
Op zeven lagere scholen in en rondom Zwolle start een pilot met een 0-meting per school, waarbij onder meer gekeken wordt naar de huidige technische voorzieningen, CO2-gehalte, temperatuur, luchtvochtigheid en reinheid, aanwezigheid conciërge en ziekteverzuim. Aansluitend worden installaties geplaatst, vindt monitoring plaats en worden afgeleide effecten zoals ziekteverzuim, CITO score en energiegebruik onderzocht. Ook vindt onderzoek plaats naar besluitvorming over onderwijsbudgetten. In juli 2011 volgt een effectrapportage. Het project Gezonde klassen ontvangt een bijdrage van 243.000 euro.


Begunstigde: Unica Installatietechniek BV

Datum GS/MA besluit: 1 april 2008
Totale toegekende EFRO-subsidie: € 243.889
Publieke cofinanciering: € 487.779
Looptijd: 1 augustus 2007 t/m 1 juli 2011tekstgrootte
A-  A+