home
header foto's

Programmaperiode 2014-2020


Deze website is gericht op het operationeel programma in de subsidieperiode 2007-2013. 

 

Sinds begin 2012 is er hard gewerkt aan het subsidieprogramma voor de periode 2014-2020. De Europese Unie heeft het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim honderd miljoen aan EFRO-subsidies op 14 november 2014, als eerste van de vier Nederlandse regio’s, goedgekeurd.
Om uitvoering te geven aan het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 (OP-Oost) worden door de managementautoriteit, meerdere openstellingen voorbereid. De eerste openstelling (voucherregeling) is op 16 februari 2015 van start gegaan.

 

Meer informatie over het EFRO programma Op-Oost 2014-2020 is te vinden op: www.op-oost.eutekstgrootte
A-  A+