home
header foto's

Publicatielijst projecten

 

De subsidie bedragen zoals die in de publicatielijst van de projecten zijn genoemd, zijn de oorspronkelijk beschikte bedragen.

 

Voor het realiseren van de drie prioriteiten heeft de Europese Unie een aantal bedragen gereserveerd. Op deze website kunt u terugvinden aan welke projecten Europees geld is besteed.

 

 


Prioriteit 1: versterken innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap

95,3 miljoen

 

 

Prioriteit 2: versterken innovatieklimaat in de stedelijke netwerken

45,1 miljoen

 

 

Prioriteit 3: versterken attractiviteit steden

17,1 miljoen


Europese Unie 

als 

kenniseconomie


Voor de periode 2007 – 2013 is de inzet van de structuurfondsmiddelen vooral gericht op het bereiken van de doelen zoals geformuleerd tijdens de Top van Lissabon (2000): de Europese Unie wil de meest welvarende en competitieve kenniseconomie ter wereld worden. Later is daar tijdens de Top van Göteborg (2001) het thema ‘Milieu & Duurzaamheid’ aan toegevoegd. In 2005 is de Lissabon strategie vernieuwd. De strategie omvat drie doelstellingen:

• innovatie, ondernemerschap en kenniseconomie;
• attractieve regio’s en steden;
• meer en betere banen.

Het EFRO wordt ingezet op de eerste twee doelstellingen. De derde doelstelling wordt gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervoor stelt in Nederland het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een programma op.


tekstgrootte
A-  A+