home
header foto's

Prioriteit 3 Versterken attractiviteit steden


De steden spelen door de concentratie van mensen en economische activiteiten een
centrale rol binnen de regionale economie. Ook hier geldt dat investeren in innovatie
en ondernemerschap vooral zin heeft, als tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het woon- en werkklimaat. Deze prioriteit is gericht op het aanpakken van specifieke knelpunten
in een wijk of een gedeelte van een stad. Integrale wijkaanpak is daarbij het prominente thema. Ook worden binnen deze prioriteit projecten ondersteund op het gebied van scholing, wijkeconomie, veiligheid, leefbaarheid en integratie.

Doelgroepen zijn steden die speciale zorg vereisen en vallen onder het Grote Steden Beleid van de centrale overheid. Dit zijn Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo, Enschede, Arnhem en Nijmegen. Daarnaast zijn Apeldoorn en Ede ook als doelgroepsteden aan dit programma toegevoegd. Subsidieaanvragen kunnen alleen betrekking hebben op projecten uitgevoerd op het grondgebied van de betreffende stad.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten:
• ondernemerschap in de wijk stimuleren (economie);
• onderwijs-arbeidsmarkt-integratie versterken (sociaal);
• wijkeconomie en binnenstedelijke werklocaties versterken (fysiek);
• de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de openbare ruimte vergroten.tekstgrootte
A-  A+