home
header foto's

Links 

Partners GO:


                                    
 

De Valleys:

 

EU informatie:


Alle informatie over Structuurfondsen

Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
Speciale informatiepagina’s op de website van de Europese Commissie.

Europees regionaal beleid
Informatie over het Europees regionaal beleid op de algemene informatiepagina op de EU-website. 

Engelstalige informatiepagina over het Europees regionaal beleid

Europese Unie
De website "EUROPA" is de toegangspoort tot de Europese Unie. Deze site maakt het mogelijk de actualiteit in de Europese Unie te volgen en basisinformatie te verkrijgen over de Europese integratie.

Europese Commissie
De website van de Europese Commissie in Nederland. 

EU-bureau
De Europese Commissie heeft in iedere lidstaat één of meer vertegenwoordigingen. De vertegenwoordiging in Nederland is gevestigd in Den Haag.
 
Overige informatie:

 


Subsidiemogelijkheden 
Informatie over Europa voor MKB.

Innovatie
Informatie over Triangle, de gezamenlijke visie op innovatiekracht in Oost-Nederland.

Regels
Informatie over staatssteun op de website van de Rijksoverheidtekstgrootte
A-  A+