home
header foto's

Prioriteit 2 Versterken innovatieklimaat in de stedelijke netwerken


De vijf stedelijke netwerken in Oost-Nederland vormen de motor van de regionale economie. Een goede bereikbaarheid van woon- en werkgebieden, voldoende ruimte voor bedrijven en een aantrekkelijk werk- en leefklimaat zijn onmisbaar als je investeringen in innovatie en ondernemerschap tot een succes wilt maken.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten:
• het vestigingsklimaat verbeteren voor innovatieve bedrijvigheid. Centraal daarin staat verbetering van de bereikbaarheid en de transportinfrastructuur binnen en tussen de stedelijke netwerken in Oost-Nederland;
• op duurzame wijze de aantrekkelijkheid vergroten van de werk- en leefomgeving en de milieukwaliteit verhogen in de stedelijke netwerken in Oost-Nederland.

Projecten moeten voor minimaal 90% gericht zijn op de vijf aangewezen stedelijke netwerken en een regionale impact hebben (dat wil zeggen effect hebben op minimaal het gehele stedelijke netwerk).

De vijf aangewezen stedelijke netwerken zijn:
• Zwolle Kampen Netwerkstad
• Netwerkstad Twente
• Stedendriehoek
• Regio De Vallei
• Stadsregio Arnhem Nijmegen

Partners GO
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Zwolle Kampen Netwerkstad
Netwerkstad Twente
Stedendriehoek
Regio De Vallei
Stadsregio Arnhem Nijmegentekstgrootte
A-  A+