home
header foto's

Organisatie


Managementautoriteit
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn aangewezen als Managementautoriteit.
Hierdoor zijn zij verantwoordelijk voor het totale beheer en de gehele uitvoering van het programma GO en voor het nemen van besluiten over subsidieaanvragen.
Gedeputeerde Staten van Overijssel beslissen over subsidieaanvragen van projecten op het grondgebied van Overijssel. 
 


Comité van Toezicht

Het comité houdt toezicht op de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering van het programma. De samenstelling van het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Gelderland en Overijssel, Europese Commissie, Rijk, Stedelijke Netwerken, SER Gelderland en Overijssel en Duurzaamheidsautoriteit.

 

Bekijk het overzicht met de leden van het Comité van Toezicht.

 

Stuurgroepen
Voor de inhoudelijke beoordeling van projecten zijn twee stuurgroepen ingesteld. Deze stuurgroepen adviseren de Managementautoriteit over de inhoudelijke kwaliteit van projecten.


Stuurgroep 1 is samengesteld uit deskundigen op het gebied van innovatie en ondernemerschap en brengt advies uit over projecten ingediend voor prioriteit 1. 
 
Stuurgroep 2 bestaat uit vertegenwoordigers van en betrokkenen bij de stedelijke netwerken. Deze stuurgroep brengt advies uit over projecten ingediend voor de prioriteiten 2 en 3.
  

Bekijk  het overzicht met leden van de stuurgropen.

 

 
Programmasecretariaat
De dagelijkse coördinatie van het programma ligt bij het Europees Programmasecretariaat van de Provincie Gelderland  in nauwe samenwerking met de (mensen van het Europaloket bij de) provincie Overijssel. Subsidieaanvragen worden eerst door het programmasecretariaat beoordeeld op (financieel) technische en inhoudelijke aspecten. Daarna stuurt het secretariaat ze met een preadvies door naar de stuurgroepen. contacttekstgrootte
A-  A+