home
header foto's
GO

GO, gebundelde innovatiekracht

van Gelderland en Overijssel


Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 

 

OP-Oost 2014-2020

 

Sinds begin 2012 is er hard gewerkt aan het subsidieprogramma voor de periode 2014-2020. De Europese Unie heeft het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim honderd miljoen aan EFRO-subsidies op 14 november 2014, als eerste van de vier Nederlandse regio’s, goedgekeurd.
Om uitvoering te geven aan het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 (OP-Oost) worden door de managementautoriteit, meerdere openstellingen voorbereid. De eerste openstelling (voucherregeling) is op 16 februari 2015 van start gegaan. Alle informatie hierover vindt u op www.op-oost.eu


 

Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie


Oost-Nederland is een toonaangevende innovatieve Europese regio. Met recht is dit deel van ons land aangemerkt als innovatieregio. Drie sterke kennisconcentraties in Oost-Nederland op het terrein van voeding, gezondheid en technologie vormen het fundament van het GO-programma.
Lees verder >> 


 

 

Prioriteiten GO


‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ loopt van 2007 tot en met 2013. Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het programma en de zogenaamde 'prioriteiten' hierin. Binnen deze prioriteiten is het mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.
Lees verder >>

Bent u geïnteresseerd in het GO-programma en de achtergronden, dan kunt u het volledige document van het Operationeel Programma Oost-Nederland downloaden. In dit document vindt u uitgebreide toelichting op het beleid, de achtergronden en de doelstellingen van het programma en de mogelijkheden hierin om subsidie aan te vragen.

 

 tekstgrootte
A-  A+