home
header foto's
GO

GO, gebundelde innovatiekracht van Gelderland en Overijssel


Het Operationeel Programma Oost-Nederland (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 

Eindverslag (21 maart 2017)
 

In de afgelopen 10 jaar is het programma uitgevoerd. Met de ruim 200 projecten leverde het GO-programma een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling om zowel het innovatieve vermogen van Oost-Nederland te versterken als de leefbaarheid en de (sociaal-economische) attractiviteit van de regio te verbeteren. 

Inmiddels zijn alle verleende subsidies vastgesteld. Uiterlijk 31 maart 2017 dient het eindverslag en de financiële eindstaat van het programma bij de Europese Commissie te worden ingeleverd. Het eindverslag is op 8 maart 2017 goedgekeurd door het Comité van Toezicht en op 21 maart door het Gedeputeerde Staten van Gelderland in de rol van managementautoriteit. Het eindverslag is opgesteld in het daartoe door de Europese Commissie verstrekte format. Een publieksversie van het eindverslag wordt binnenkort beschikbaar gesteld op deze website.

 

 

Eindverslag Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Regio Oost-Nederland

 

Reizende tenstoonstelling toont resultaten
 

Met het Operationeel Programma GO-EFRO 2007-2013 is flink geïnvesteerd in Gelderland en Overijssel. Een reizende tentoonstelling, die meerdere gemeenten en de twee provinciehuizen aandoet, laat van december 2016 tot in het voorjaar van 2017 aan inwoners de resultaten zien van herstructureringsprojecten in hun directe omgeving. Lees verder>>

 

 

OP-Oost 2014-2020

 

Het subsidieprogramma voor de periode 2014-2020 is op 14 november 2014, als eerste van de vier Nederlandse regio’s, goedgekeurd. De Europese Unie ging toen akkoord met  het Oost-Nederlandse voorstel voor de besteding van ruim honderd miljoen aan EFRO-subsidies.
Om uitvoering te geven aan het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 (OP-Oost) worden door de managementautoriteit, meerdere openstellingen voorbereid.  Alle informatie hierover vindt u op www.op-oost.eu


 

Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie


Oost-Nederland is een toonaangevende innovatieve Europese regio. Met recht is dit deel van ons land aangemerkt als innovatieregio. Drie sterke kennisconcentraties in Oost-Nederland op het terrein van voeding, gezondheid en technologie vormen het fundament van het GO-programma.
Lees verder >> 


 

 

Prioriteiten GO


‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ liep van 2007 tot en met 2013. Op deze site vindt u uitgebreide informatie over het programma en de zogenaamde 'prioriteiten' hierin.
Lees verder >>

Bent u geïnteresseerd in het GO-programma en de achtergronden, dan kunt u het volledige document van het Operationeel Programma Oost-Nederland downloaden. In dit document vindt u uitgebreide toelichting op het beleid, de achtergronden en de doelstellingen van het programma en de mogelijkheden hierin om subsidie aan te vragen.

 

 tekstgrootte
A-  A+