home
header foto's

Een subsidieaanvraag indienen?

Een subsidieaanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en de daarbijbehorende bijlagen. Nadere informatie over hoe u Europese subsidie kunt aanvragen vindt u op www.go-oostnederland.eu/?id=86

 

Wat gebeurt er na indiening met uw subsidieaanvraag?
• Uw subsidieaanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Daarvoor is het nodig dat uw aanvraag volledig is met alle informatie die nodig is om de aanvraag te kunnen beoordelen. Aanvragen die daar niet aan voldoen, krijgen de mogelijkheid binnen 4 weken de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. Volledigheidstoets nieuwe aanvragen

• Aanvragen die ontvankelijk zijn, worden financieel (technisch) en inhoudelijk
beoordeeld door de Managementautoriteit Oost-Nederland, danwel door het
Europaloket. Na deze beoordeling gaan aanvragen met een preadvies naar de
betreffende stuurgroep.

• Het oordeel van de stuurgroep wordt als advies meegenomen in de uiteindelijke
besluitvorming over de projecten door de colleges van Gedeputeerde Staten van
Gelderland en Overijssel.

• Na besluitvorming ontvangt u een subsidieverlening of een gemotiveerd besluit tot
afwijzing.

 


 


 tekstgrootte
A-  A+